Cílem diplomové praxe I je zprostředkovat studentům možnost samostatně konzultovat odborná témata s odborníky praxe. Získané poznatky budou využívat ke k volbě tématu diplomové práce tvorbě diplomového projektu. Diplomová praxe rozšiřuje příležitost stimulovat proces identifikace studentů s odborností profese a dává studentovi prostor k zachycení řídící metodické, koncepční a analytické práce včetně dovednosti projektových aktivit. Cílem je, aby se studenti seznámili s prostředím výkonu praxe, ověřili si své dosavadní teoretické znalosti a získali praktické zkušenosti.

Cílem diplomové praxe II je dovršit přechod od instrumentálního konceptu vzdělání jako procesu sloužícímu k dosažení specifických cílů (v podobě vytvoření dovedností, schopností, ekonomicky využitelné způsobilosti, tj. v přípravě jedince pro praktický život a výkon zvolené profese) k pojetí, které násobí rozvoj individua jako neopakovatelné osobnosti.

Po splnění stanovených podmínek zápočet uděluje garant předmětu Diplomová praxe.

Garant diplomové praxe a kontaktní osoba:

Odborná praxe by měla být vykonána v institucích oborového zaměření studia a zvoleného tématu diplomové práce.