Geneze vzniku ústavu, organizační a personální vývoj ústavu

Ústav veřejné správy a sociální politiky (ÚVSSP) Fakulty veřejných politik Slezské univerzity (FVP SU) v Opavě byl založen 17. února 2003. Jeho základ tvořilo oddělení veřejné správy a regionální politiky tehdejšího Ústavu společenských věd FPF SU, které po jeho rozdělení získalo statut samostatného pracoviště, bylo postupně doplňováno novými pracovníky a modernizováno potřebným zařízením a technikou.
Ústav zajišťuje výuku bakalářského oboru Veřejná správa a sociální politika ve formě prezenčního a kombinovaného studia. Navazující magisterské studium Veřejná správa a sociální politika lze studovat v prezenční i kombinované formě. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav kurz Veřejná správa a sociální politika, který lze navštěvovat v Táboře a Trutnově.

Vědecko-výzkumné aktivity

Vědeckovýzkumné a odborné aktivity ústavu jsou dlouhodobě zaměřeny na sociální oblast, kterou odborníci ÚVSSP zkoumají z různých úhlů pohledu se zdůrazněním na možná regionální specifika.
Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je poměrně široce rozložena (vzhledem k jejich profesní orientaci) v oblasti společenských věd, sociální práce, veřejné správy a politologie, přičemž společný rámec tvoří společné projekty a témata. Pracovníkům se například daří získávat projekty TAČR a Euroregion Silesia, ve kterých mohou uplatnit svou týmovou spolupráci. Úspěšné jsou také projekty SGS realizované ve spolupráci se studenty, kteří se tak již v době studia mohou podílet na vědeckovýzkumné činnosti ústavu a publikovat své první odborné texty.
Výsledky vědecké činnosti jsou prezentovány na konferencích a workshopech či pořádaných kulatých stolech a publikovány v monografiích, recenzovaných sbornících a odborných časopisech.Aktuality