Ústav veřejné správy a regionální politiky
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 130 
E-mail: zuzana.vavrlova (at) fvp.slu.cz

Ústav veřejné správy a regionální politiky (dále jen ÚVSRP) Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (dále jen ÚVSRP) byl založen 17. února 2003. Jeho základ tvořilo oddělení veřejné správy a regionální politiky tehdejšího Ústavu společenských věd FPF SU, které po jeho rozdělení získalo statut samostatného pracoviště.
Na ÚVSRP lze studovat bakalářský obor Veřejná správa a sociální politika ve formě prezenčního a kombinovaného studia. Studenti mohou pokračovat v navazujícím magisterském studium Veřejná správa a sociální politika, to v prezenční i kombinované formě. Aktuálně se ÚVSRP zaměřuje na výuku předmětů z oblasti veřejné správy a ekonomických disciplín a předměty zaměřené na sociální politiku a sociální práci.
Skladba předmětové nabídky v prezenční i kombinované formě studia je orientována na znalosti a dovednosti potřebné pro řízení lidských zdrojů a pro řízení organizací a služeb jak na střední úrovni, tak na makroúrovni ve veřejné správě, tj. státní správě a samosprávě a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích. Dále také v organizacích realizujících sociální politiku a vykonávajících sociální práci, včetně formování základních dovedností týmové práce specialistů, kteří poskytují jedincům, rodinám, skupinám či komunitám pomoc k usnadnění nebo řešení jejich sociální situace, či se uplatňují v preventivních aktivitách.
V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav dvouletý kurz Veřejná správa a sociální politika, který lze navštěvovat v Opavě a také v pobočkách Slezské univerzity - v Táboře a v Trutnově.
Vědeckovýzkumné a odborné aktivity ústavu jsou dlouhodobě zaměřeny jednak na oblast veřejnosprávní a taktéž na oblast sociální politiky, tedy na témata, která odpovídají odbornému profilu studia i samotných pedagogů.