Vedoucí ústavu

Osobní stránka: odkaz

Tajemník ústavu

Zaměření: Makro mikroekonomie, Veřejná správa

Osobní stránka: odkaz

Sekretariát

Osobní stránka: odkaz

Další zaměstnanci

Zaměření: Lokální politika, Evropská unie

Osobní stránka: odkaz

Zaměření: -

Osobní stránka: odkaz

Zaměření: Politika zaměstnanosti, hospodářská politika EU

Osobní stránka: odkaz
Osobní stránka: odkaz

Zaměření: Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže

Zaměření: Psychologie, komunikace, poradenství

Osobní stránka: odkaz

Zaměření: Ekonomika a správa soc. zabezpečení

Osobní stránka: odkaz

Externí pracovníci

JUDr. Eva Ondřejová, L.M. Ph.D.
Zaměření:     Právní disciplíny
Telefon:     +420 553 684 131
E-mail:    eva.ondrejova@fvp.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz

Ing. Karel Gregor
Zaměření:     Katastr nemovitostí
Telefon:     +420 553 684 134
E-mail:     Karel.Gregor@cuzk.cz
Osobní stránka:     odkaz

PaedDr. Zbyšek Ondřeka
Zaměření:     Společenská etiketa a dipl. protokol
Telefon:     +420 553 684 130
E-mail:     zbysek.ondreka@muzeumct.cz
Osobní stránka:     odkaz
Mgr. Petra Václavková
Zaměření:     Personalistika a řízení lidských zdrojů
Telefon:     +420 553 684 130
E-mail:     pvac@centrum.cz
Osobní stránka:     odkaz
PhDr. Květoslava Krajčová
Zaměření:     Ruský jazyk
Telefon:     +420 553 684 136
E-mail:     k.krajcova (at) seznam.cz
Osobní stránka:     odkaz
Ing. Josef Vícha
Zaměření:     Základy statistiky
Telefon:     +420 553 684 191
E-mail:     josef.vicha (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz

Mgr. Petra Kostruhová
Zaměření:     Německý jazyk pro VS
Telefon:     +420 553 684 136
E-mail:     petra.kostruhova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz

Mgr. Zuzana Urbánková
Zaměření:     Public relations
Telefon:     +420 553 684 130
E-mail:     zuzana.urbankova (at) fpf.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz

Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.   
Zaměření:     Zdraví a nemoc
Telefon:     +420 553 684 163
E-mail:     jirina.hosakova (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz

MUDr. Hugo Přibyl, Ph.D.     
Zaměření:     Gerontologie
Telefon:     +420 553 684 130
E-mail:     hugo.pribyl (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz

doc. Ing. Petr Tománek, CS.     
Zaměření:     Finanční management v místní správě
Telefon:     +420 553 684 134
E-mail:     petr.tomanek (at) vsb.cz
Osobní stránka:     odkaz

Ing. Karel Hanák
Zaměření:     Regionalistika
Telefon:     +420 553 684 133
E-mail:     karel.hanak (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Zaměření:     Informační systémy
Telefon:     +420 553 684 137
E-mail:   magdalena.chmelarova@fvp.slu.cz
Osobní stránka:     odkaz