Ústav veřejné správy a regionální politiky

Metodické pokyny:

Nový metodický pokyn děkana č.4/2012 ke zpracování, prezentaci a ukládání závěrečných prací na FVP SU v Opavě pro akademický rok 2012/2013.

více http://www.slu.cz/fvp/cz/o-fakulte/dokumenty/metodicke-pokyny-dekana