Ústav veřejné správy a regionální politiky

Publikační činnost ústavu

Publikace vydané v roce 2018


Dubnová, M., Fabián, P. Non-governmental, Non-profit Organisations in the Czech Republic and the Deinstitutionalisation of Services for People with Disabilities., Trzeci sektor: kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, 2018, roc. 42, č.2, s.74-87. ISSN 1733-2265.


BECK, Wolfgang a kol., Local and regional Self – Government in Czech Republic and Germany – a comparatice Study. Germany: Ostbevern, 2018. ISBN 978-3941636-26-2.

 

Publikace vydané v roce 2015


PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015. 200 s. ISBN 978-80-262-0932-4.


KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ, V. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.

 

Publikace vydané v roce 2014


KOLIBOVÁ, H. a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2014, ISBN 978-80-7510-053-5.

 

Publikace vydané v roce 2013

2.png
KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2013. 106 s. ISBN 978-80-7248-823-0.
6.png
KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2013. 108 s. ISBN 978-80-7248-884-1.

 

Publikace vydané v roce 2012

5.png
KOLIBOVÁ, Helena et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 123, [6] s. ISBN 978-80-7248-714-1.
3.png
KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 154, [12] s. ISBN 978-80-7248-790-5.
4.png
KOLIBOVÁ, Helena et al. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 172, [8] s. ISBN 978-80-7248-789-9.

 

Publikace vydané v roce 2010

7.png
KOLIBOVÁ, Helena et al. Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. 428, [8] s. ISBN 978-80-7248-611-3.
8.png
KOLIBOVÁ, Helena et al. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. 175, 168 s. ISBN 978-80-7248-612-0.

 

Samostatná publikační činnost pracovníků ústavu je uvedena v jejich osobních profilech.