Ústav veřejné správy a regionální politiky

Přehled řešených grantů a projektů

Grant TA ČR

logo TACR.tiff

Číslo projektu TD020048
Název projektu Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.; doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.; Mgr. Jana Žáčková,  Ing. Lucie Kamrádová; PhDr. Dušan Janák, Ph.D.; Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014 – 2015
Web projektu

http://projekt-tacr.fvp.slu.cz/

http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=70

 

Projekty Moravskoslezského kraje

logo MSK.png

Číslo projektu 02983/2013/RRC
Název projektu Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Spoluřešitelé projektu
doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.; doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.; Ing. Lucie Kamrádová; Mgr. Jana Žáčková
Doba řešení projektu 2013 – 2014
Web projektu

http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=69

 

Číslo projektu 01548/2012/RRC
Název projektu Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Doba řešení projektu 2012 – 2013
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=58

 

Projekty Studentské grantové soutěže SU

Číslo projektu SGS/3/2014
Název projektu Síť podpory dobrovolnictví, náměty k rozvoji existující infrastruktury a institucionálních kompetencí
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2014
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=76

 

Číslo projektu SGS/23/2012
Název projektu Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2012
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=42

 

Číslo projektu SGS/14/2010
Název projektu Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Doba řešení projektu 2010
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=18

 

Projekt Interního grantového systému SU

Číslo projektu 41/2009
Název projektu Aktivní účast na konferencích a cestovné na konference
Řešitel projektu Mgr. Adam Kožaný
Doba řešení projektu 2009

 

Granty Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR

Číslo rozhodnutí 10_2011_czpl_slu_prihr
Název projektu Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2011

 

Číslo rozhodnutí 10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě
Název projektu Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Spoluřešitelé projektu doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2010

 

Projekty ISIP

Číslo projektu 04/ISIP/2015
Název projektu Moderní technologie na podporu inovací ve výuce
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015

 

Číslo projektu 05/ISIP/2015
Název projektu ELP-Kombinovaná forma navazujícího magisterského studia s kredity B
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
Spoluřešitelé projektu PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
Doba řešení projektu 2015

 

Číslo projektu 06/ISIP/2015
Název projektu Profilace a inovace předmětů typu A v rámci navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika
Nositel projektu Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Řešitel projektu doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
Doba řešení projektu 2015