Ústav veřejné správy a regionální politiky

Projekty ESF

logo esf

 

Číslo rozhodnutí CZ.1.07/2.2.00/28.0271
Název projektu Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálních přístupů při studiu
Řešitel projektu

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Spoluřešitelé za FVP doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.; Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.; PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.; Ing. Lucie Kamrádová; Ing. Soňa Harasimová; Ing. Jiří Zemánek; Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.; Mgr. Jana Žáčková, PhD.
Doba řešení projektu
2011 – 2015
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=43

 

Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0173
Název projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí
Řešitel projektu Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Doba řešení projektu
2010 – 2012
Web projektu http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=23