Ústav veřejné správy a regionální politiky

PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.

Pracoviště:
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 139
E-mail: vera.jurickova (at) fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:

kancelář 417

jurickova

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2007:   Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Sociální psychologie
 • 1993:     Mgr. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Psychologie
 • 1980:   PhDr. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Filozofická fakulta, Pedagogika a psychologie

Rozšiřování odborné kvalifikace:

 • 1995-95: Odborný výcvik – Skupinová setkávání v rogeriánském stylu – 90 hodin – Mgr. Nykl
 • 1996:      Výcvik v modelu V. Satirové – 120 hodin – Dr. W. Zahnd
 • 1997:       Neverbální komunikace – 36 hodin – PhDr. Junová
 • 1996-99:  Ericksonovská komunikační hypnotická a nehypnotická psychoterapie – 500 hodin – PhDr. Barbarič
 • 1999:       Psychologická diagnostika – 80 hodin – PhDr. Krejčířová
 • 1999:       Metoda pohybového rozvoje W. Sheborne – Dr. Bogdanowicz
 • 2000:       Emoční inteligence zblízka – 16 hodin – PhDr. Jára
 • 2000:       Cesty bez drog  - Přístupy různých psychoterapeutických škol – 70 hodin – PhDr. Frouzová
 • 2003:       Rodinné systémy B. Hellingera – 15 hodin – PhDr. Mrkvicová
 • 2013:         Doba nazývaná postmoderní a sociální práce. Vzdělávací seminář Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Brno, 19. 9. 2013.
 • 2013:     Možnosti využití případové konference v sociální práci s rodinami. Vzdělávací seminář Asociace vzdělavatelů v sociální práci.  Praha, 12. 12. 2013.
 • 2014: Romov je náš domov (o komunitní práci). Vzdělávací seminář Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Olomouc, 13. 3. 2014.

Praxe:

 • 2008 - dosud Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky; vědecko-pedagogický pracovník
 • 2000 - 2008  Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky vědecko-pedagogický pracovník
 • 1994 – 2009 Speciálně pedagogické centrum v Opavě (psycholog)
 • 1982 – 1986 Školský úřad Opava (učitelka)

Pedagogická činnost:

 • Úvod do psychologické teorie (bakalářský studijní program, přednáška, seminář)
 • Komunikace (bakalářský studijní program, přednáška, seminář)
 • Komunikační techniky (bakalářský studijní program, přednáška, seminář)
 • Poradenství ve VS (bakalářský studijní program, přednáška, seminář)
 • Psychopatologie (navazující magisterský studijní program, přednáška, seminář)
 • Sociálně psychologický výcvik (navazující magisterský studijní program, přednáška, seminář)
 • Životní cyklus (navazující magisterský studijní program, přednáška, seminář)

Učební texty:

 • Úvod do psychologické teorie
 • Psychologie osobnosti
 • Komunikace
 • Komunikační techniky

Vědeckovýzkumná činnost:

 • 2015: ELP-Kombinovaná forma navazujícího magisterského studia s kredity B, Slezská univerzita v Opavě, číslo 05/ISIP/2015, spoluřešitelka.
 • 2014-2015: Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví. Aplikační výzkum agentury TA ČR, registrační číslo TD020048, spoluřešitelka.
 • 2014: Síť podpory dobrovolnictví, náměty k rozvoji existující infrastruktury a institucionálních kompetencí. Slezská univerzita v Opavě, Studentská grantová soutěž, spoluřešitelka.
 • 2013-2014: Determinanty firemní filantropie a orientace na regionálním rozvoji. Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013, číslo 02983/2013/RRC, spoluřešitelka.
 • 2012: Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Slezská univerzita v Opavě, Studentská grantová soutěž, spoluřešitelka.
 • 2012-2013: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT. Dotační program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012, číslo 01548/2012/RRC, spoluřešitelka.
 • 2011: Analýzy sociální reality česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10_2011_czpl/Slezská univerzita v Opavě, spoluřešitelka.
 • 2010: Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Unie. Grant Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 10/2010/DT/czpl/Slezská univerzita v Opavě, spoluřešitelka.

Rozvojové aktivity:

 • Projekt ESF Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ 1.07/2.2.00/15.0026

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě

Hlavní koordinátor: Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Odborný garant za OU: doc. ing. Cyril Klimeš, CSc.

Odborný garant za SU: doc. RNDr. František Koliba, CSc.

Doba řešení projektu: 2011 – 2014

 • Projekt ESF OP VK č. CZ. 1.07/2.2.00/28.0271

Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu.

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky

Partneři projektu: Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Elok – Opava, Fakultní nemocnice Ostrava

Řešitel projektu: RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Řešitel projektu za ÚVSRP: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Doba řešení projektu: 2012 - 2015

Publikační činnost:

 • JUŘÍČKOVÁ, V. Komunikace.  Opava: Optys, 2008. ISBN 978-80-85819-68-7.
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Poradenství. Opava: Optys, 2008. ISBN 978-80-85819-71-7.
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Úvod do psychologické teorie.  Opava: Optys, 2009. ISBN 978-80-85819-75-5.
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Komparace  typických profilů (Moravskoslezan a Čech) v kontextu srovnání světového výzkumu hodnot a výzkumu sociální reality v česko-polském příhraničí ve vybraných tématech. In KOLIBOVÁ, H. a kol.  Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava:  Slezská univerzita, 2011, s. 36-46. ISBN 978-80-7248-697-7.
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Kvalita života ve stáří – naděje nebo obavy? In  VÁCLAVÍKOVÁ, A, CHMELAŘOVÁ, M. a kolektiv. Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Analýzy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské unie: III. ročník mezinárodní vědecké konference, Opava, 11. listopadu 2011: sborník anotací s příspěvky na CD-ROM. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011. 42 s. CD-ROM s příspěvky. ISBN 978-80-7248-696-0.
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Psychopatologie. [online].  Distanční studijní opora v elektr. verzi, žádost o ISBN. 1. vyd. [Opava]: Slezská univerzita v Opavě, 2011. 113 s. [cit. 10. září 2011]. Dostupné na World Wide Web:<http://elearning.fvp.slu.cz/file.php/142/vsechny_opory/psychologie_osobnosti_Jurickova.pdf >
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Psychologie osobnosti. [online]. Distanční studijní opora v elektr. verzi, žádost o ISBN. Opava: Slezská univerzita, 2011. 82s. [cit. 10. října 2011]. Dostupné na World Wide Web:
 • <http://elearning.fvp.slu.cz/file.php/142/vsechny_opory/psychologie_osobnosti_Jurickova.pdf
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Komunikační techniky. Distanční studijní opora v elektr. verzi. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 12. 12. 2012]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/file.php/372/opora/opora1.pdf
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Péče o duševní zdraví. Distanční studijní opora v elektr. verzi. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 12. 12. 2012]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/mod/resource/view.php?id=7022
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Psychologické aspekty stáří. Distanční studijní opora v elektr. verzi. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 12. 12. 2012]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/file.php/406/opora/aspekty_stari.pdf.
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Životní cyklus. Distanční studijní opora v elektr. verzi. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 12. 12. 2012]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/file.php/372/opora/opora1.pdf
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Mezigenerační komunikace. Distanční studijní opora v elektr. verzi. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 12. 12. 2012]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/file.php/406/opora/aspekty_stari.pdf.
 • KOLIBOVÁ, H., VÁCLAVÍKOVÁ, A., CMELAŘOVÁ, M. JUŘÍČKOVÁ, V., KOLIBA, F. Empirická a koncepční východiska problematiky společenské podpory aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. In KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 172 s. ISBN 978-80-7248-790-5
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Ageing forms in the Moravian-Silesian Region. In: KOLIBOVÁ, H. et al. Habitus of 55+ People in the Regional Context of the Moravian-Silesian Region.  Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics, 2013, s. 96-103. ISBN 978-80-7248-823-0.
 • JUŘÍČKOVÁ, V. Kreativní prostředí pro aktivní stárnutí. In KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2013, s. 67 – 79. ISBN 978-80-7248-884-1.
 • JUŘÍČKOVÁ,  V. Možnosti rozvoje firemní filantropie v Moravskoslezském kraji. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s.26-49. ISBN 978-80-7510-053-5.
 • KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ, V. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.

Mezinárodní programy a pedagogické mobility:

 • 2014: Přednáškový pobyt Instystut Naukowy – Instytut Slàski w Opolu. Polská republika.
 • 2013:  Ceepus – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. 2013.2012-2013: Coordinator of Ceepus Network CIII-CZ-0716-01-1213 „Economic, social and political aspects of central Europe“.
 • 2012: Přednáškový pobyt Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košicích. Slovenská republika.
 • 2011: Přednáškový pobyt Instystut Naukowy – Instytut Slàski w Opolu. Polská republika.

 

 

You'll need Skype CreditFree via Skype