Ústav veřejné správy a regionální politiky

Ing. Soňa Harasimová

Pracoviště:
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 134
E-mail: sona.harasimova (at) fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:

kancelář 418

 

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2014 – dosud AMAK Praha pro MAPŘ, Ekonomika a management, doktorský studijní program (přestup)
 • 2009 – 2014 Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ekonomika a management, doktorský studijní program
 • 2008 - dosud Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, odborná asistentka bez vědecké hodnosti
 • 1998 - Postgraduální studium na Ostravské univerzitě – DPS - UOP
 • 1993 - titul Ing., Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta ekonomická, Národohospodářského plánování

Praxe:

 • 2008 - dosud  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky, odborná asistentka bez vědecké hodnosti
 • 2004 – 2008   Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav veřejné správy a regionální politiky, odborná asistentka bez vědecké hodnosti
 • 2000 – 2004   Základní škola Hradec n. Mor.: učitelka angličtiny
 • 1994 – 2000   Obchodní akademie Stěbořice: středoškolský pedagog
 • 1993 – 1994   Studijní pobyt Velká Británie, The First Certificate of English (3. stupeň)

Rozšiřování odborné kvalifikace:

 • 2013    ICT a výzkum, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0026, vedoucí projektu Ing. Eva Burianová, Ph.D.
 • 1999    The Certificate of Advanced in English (4. stupeň)
 • 2013    Pedagogické dovednosti, Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0176, 78 hodin, vedoucí projektu RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
 • 2013    Penologie Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0026, vedoucí projektu Ing. Eva Burianová, Ph.D.
 • 2012    Základy plánování rozvoje sociálních služeb na obecní/regionální úrovni, Číslo projektu MPSV.2011/0121-SP, 16 hodin, vedoucí projektu Ing. Markéta Uhrová
 • 2011    Institut komunitního rozvoje, Číslo projektu KA-004, Kancelářské aplikace, 10 hodin, vedoucí projektu Ing Dana Diváková
 • 2003    Zkoušky KET, PET a FCE, Číslo projektu MŠMT ČR 31.436/2003-25-255, vedoucí projektu Mgr. Marta Šigutová

Pedagogická činnost:

 • Angličtina ve veřejné správě I. - IV. (bakalářský studijní program, seminář)
 • Veřejná správa a veřejné finance (bakalářský studijní program, cvičení)
 • Makro a mikroekonomie (bakalářský studijní program, seminář)
 • Marketing ve VS (bakalářský studijní program, přednáška, seminář)
 • Veřejná ekonomika (bakalářský studijní program, seminář)
 • Sociální zabezpečení v Evropě (navazující magisterský studijní program, přednáška, seminář)

Rozvojové aktivity:

 • Projekt ESF OP VK č. CZ. 1.07/2.2.00/28.0271

Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu.

Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky

Partneři projektu: Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Elok – Opava, Fakultní nemocnice Ostrava

Řešitel projektu: RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Řešitel projektu za ÚVSRP: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Doba řešení projektu: 2012 – 2015

 • Pracovník pro terénní šetření v rámci realizace projektu „Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví. Aplikační výzkum agentury TA ČR, registrační číslo TD020048, duben/květen 2014.

Publikační činnost:

 • HARASIMOVA, S. Řízení image města. In: KOPRLOVÁ, J. (ed.) Societas et iurisprudentia. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014, roč. 2, č. 4, s. 111-123. ISSN 1339-5467.
 • HARASIMOVÁ, S. Office English II, English for authorities and offices, Pre-Intermediate. Elektronická studijní opora, Opava: Slezská univerzita v Opavě, FVP SU, 2014. [online] ]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz
 • HARASIMOVÁ, S. Event marketing as form of promotion and presentation of social services, at HITTTMÁR, Š., Marketing Trends in Theory and Practice, Žilina, University Publishing House, Univerzity of Žilina, 2013. s. 31–34. ISBN 978-80-554-0737-1.
 • HARASIMOVÁ, S., Marketingové aktivity organizací ve veřejném sektoru, at Acta academica karvineiensia, 1/2013. Karviná: X Media servis, 2013, s. 50–59. ISSN 1212-415X.
 • ŽÁČKOVÁ, J., HARASIMOVÁ, S., Komunitní plánování sociálních služeb jako prostor pro marketing událostí na příkladu regionu Opavsko, at Media4u Magazine, 2/2013. s. 78–83. ISSN 1214-9187.
 • HARASIMOVÁ, S., Aktivizace péče o uživatele v podmínkách domovů pro seniory na základě příkladů dobré praxe, at KOLIBOVÁ, H. a kol. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2013. s. 56–64. ISBN 978-80-7248-884-1.
 • HARASIMOVÁ, S. Marketing ve veřejné správě. 2. vydání, Opava: OPTYS, 2012. ISBN 978-80-85819-74-8.
 • HARASIMOVA, S. Kvalita života a plán rozvoje sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji, in Václavíková, A., Chmelařová M., Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Opava: X Media servis, 2012, s. 8. ISBN 978-80-7248-794-3.
 • HARASIMOVÁ, S., KOŽANÝ A. The content, structure and experience of the Czech-Polish regional cooperation in KOLIBOVÁ, H., and coll. Analysis of the Czech-Polish Borderland after the entry to the European Union. Opava: Printing House Kleinwachter, Frýdek-Místek, 2012, s. 100 – 111. ISBN 978-80-7248-714-1.
 • HARASIMOVÁ, S. Makro a mikroekonomie. 2. vydání, Opava: OPTYS, 2012. ISBN 978-80-85819-78-6.
 • HARASIMOVÁ, S. Marketing událostí v prostoru komunitního plánování sociálních služeb at Societas et Res Publica no. 3. 2012, s. 98 – 110. ISSN 1338-6530.
 • HARASIMOVÁ, S. Mezinárodní spolupráce vybraných euroregionů na pozadí mikroprojektů partnerských měst a obcí. Trnava: Societas et res publica no 1, 2012, s. 53 – 65. ISSN 1338-6530.
 • HARASIMOVÁ, S. Office English I, English for authorities and offices, Emementary. Elektronická studijní opora, Opava: Slezská univerzita v Opavě, FVP SU, 2011. [online] ]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz
 • HARASIMOVÁ, S. Office English II, English for non-profit organizations, Intermediate. Elektronická studijní opora, Opava: Slezská univerzita v Opavě, FVP SU, 2011. [online] ]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz
 • HARASIMOVÁ, S. Podpora rozvoje venkova, vývoj a transformace veřejné správy malých měst a obcí v České republice, in Vybrané problémy verejnej správy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, s 145- 154. ISBN 978-80-8105-180-7.
 • HARASIMOVÁ, S. Obsah, struktura a zkušenost česko-polské regionální spolupráce, marketing událostí v aktivitách partnerských měst a obcí in KOLIBOVÁ, H., a kol., Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: FVP SU, 2011, s. 107–116. ISBN 978-80-7248-697-7.
 • HARASIMOVÁ, S., ŽÁČKOVÁ, J. Institucionální prostředí pro kulturu stáří. In KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2013, s. 52 – 66. ISBN 978-80-7248-884-1.
You'll need Skype CreditFree via Skype