Ústav veřejné správy a regionální politiky

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Pracoviště:
Ústav veřejné správy a regionální politiky
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 131
E-mail: marie.sciskalova (at) fvp.slu.cz

Konzultační hodiny:

kancelář 418

 

Vzdělání:

 • 1981 - 1986 - Univerzita Karlova v Praze, PF, obor právo
 • 1992 - 1994 - Postgraduální studium, obor správní právo
 • 2002 - 2005 - doktorské studium UK v Praze, FMV - obor Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

Praxe:

 • 1987 - 1989 - Výbor lidové kontroly Severomoravského kraje KNV v Ostravě, vyšší kontrolor, odborná právnická praxe.
 • 1990 - 1994 - Komerční banka, a.s v Karviné, odborná právnická praxe.
 • 1994 - 1999 - Katastrální úřad v Karviné, odborná právnická praxe.
 • 1993 - 1999 - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, pedagog-externě.
 • 1999 – do31.8.2014 - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, vedoucí katedry práva, odborný asistent
 • ( proděkanka pro studijní a sociální záležitosti od 2/2006 do 31.1.2013,
 • od 2. 7. 2012 -31. 1. 2013 pověřená vedením Obchodně podnikatelské fakulty)

Pedagogická činnost:

 • Správní právo
 • Vybrané kapitoly z práva
 • Právo obcí a krajů v ČR

Publikační činnost:

 • SCISKALOVÁ, M. 2011. Správní řízení a podnikání. In SCISKALOVA, M. a kolektiv, Právní aspekty podnikání. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-677-9.
 • SCISKALOVÁ, M. 2011. Procesní řízení ve veřejné správě. In Právní rozpravy 2011 - Evropské právo. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN 978-80-904877-0-3.
 • SCISKALOVÁ, M. 2011. Finanční právo (vybrané kapitoly). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-707-3.
 • SCISKALOVÁ, M. 2011. Procesní řízení ve finančním právu. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-720-2.
 • SCISKALOVÁ, M. 2011. Správní řízení a podnikání In Mezinárodní konference "Hospodářství a právo". Karlovy Vary. ISBN 978-80-87236-05-5.
 • SCISKALOVÁ, M., 2011. Rozhodování ve správním řízení (Decisions in administrative proceedings). In Veřejné zakázky a PPP projekty. Brno: MZLU. ISSN 1803-9553.
 • SCISKALOVÁ, M., PELLEŠOVÁ, P. 2012. Governance in the area of employment. In Creating a Caring Economics after The Global Economic Financial Crisis: Theory. Research, and Practice. Canakkale: Canakkale : Onsekiz Mart Univerzity. s. 17-28. ISBN 978-605-4222-18-6.
 • SCISKALOVÁ, M. 2012. Úřad pro hospodářskou soutěž je správním orgánem, který vykonává státní správu. Praha: Institut pro veřejné zakázky a PPPs, 2012. s. 9-15. ISSN 1803-9553.
 • SCISKALOVÁ, M. 2012. Výkon státní správy na úseku zaměstnanosti. (v ruském jazyce) Petrohrad: FINEK, 2012. ISBN 978-5-7310-2794-6.
 • SCISKALOVÁ, M., 2013. Správní trestání. In: Znalosti pro tržní praxi 2013 Veřejná ekonomika - součastnost a perspektiva. Olomouc: Societas Scientlarum Olomucensis II., s. 244-245.  ISBN 978-80-87533-05-5.
 • SCISKALOVÁ, M., 2013. Státní správa na úseku správního trestání. In: Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, s. 154-159.  ISBN 978-80-7160-363-4.
 • SCISKALOVÁ, M., 2013. Rozhodování jako prostředek k ochraně veřejného zájmu. In: Teoretické a praktické aspekty celoživotního vzdělávání v samosprávě. Karviná: SU OPF, s. 61-65. ISBN 978-80-7248-932-9.
 • SCISKALOVÁ, M., MÜNSTER, M., 2013. Definition and Characteristics of Public AID. In: Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management,
 • SCISKALOVÁ, M., 2013. Improving the Quality of Services Provided to Students of SU OPF. In: 2013 3rd International Conference on Education and Education Management (EEM 2013). Asia Pacific Environmental Science Research Centre,
 • SCISKALOVÁ, M., 2013. Správní řízení a podnikání. In: RABAN, P., ROUBÍNKOVÁ, D. a kol., Hospodářství a právo. Olomouc: Iuridicum Olomoucense o.p.s. Kindle edition, ISBN 978-80-87382-48-6.
 • SCISKALOVÁ, M., DUDA, D., 2014. Competition Law of the EU and of the Czech Republic with Regard to Decision-making Powers. In: Enterprise and Competitive Environment 2014 conference, ECE 2014. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, s. 315. ISBN 978-80-87106-74-7.
 • SCISKALOVÁ, M., 2014. Veřejná správa. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 41 s. ISBN 978-80-7248-880-3.
You'll need Skype CreditFree via Skype