Ústav veřejné správy a regionální politiky

O nás

Ústav veřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) Fakulty veřejných politik Slezské univerzity (FVP SU) v Opavě byl založen 17. února 2003. Jeho základ tvořilo oddělení veřejné správy a regionální politiky tehdejšího Ústavu společenských věd FPF SU, které po jeho rozdělení získalo statut samostatného pracoviště, bylo postupně doplňováno novými pracovníky a modernizováno potřebným zařízením a technikou. Aktuálně se ústav dělí na dvě oddělení: oddělení veřejné správy a ekonomických disciplín a oddělení sociální politiky a sociální práce (viz kontakty).

Ústav zajišťuje výuku bakalářského oboru Veřejná správa a sociální politika ve formě prezenčního a kombinovaného studia, které je nově akreditováno až do roku 2020. Aktuálně dobíhá výuka v 2. a 3.ročníku bakalářského oboru Veřejná správa a regionální politika.

Navazující magisterské studium Veřejná správa a sociální politika lze studovat v prezenční i kombinované formě.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav dvouletý kurz Veřejná správa a sociální politika, který lze navštěvovat v Opavě, Táboře a Trutnově.

Vědeckovýzkumné a odborné aktivity ústavu jsou dlouhodobě zaměřeny na sociální oblast, kterou odborníci ÚVSRP zkoumají z různých úhlů pohledu se zdůrazněním na regionální specifika.