PŘIHLÁŠKA K SZZk (řádný termín):

Pro SZZ v lednu 2024 se studenti přihlašují do rozpisu v IS SU do 10. 12. 2023: https://is.slu.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1951;obdobi=434;balik=11359

Přihláška k vytisknutí: PŘIHLÁŠKA SZZK

NÁVODY K ZÁVĚREČNÝM PRACÍM STUDENTŮ

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2018 K ZADÁVÁNÍ, VYPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA FAKULTĚ VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ

SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2021 K ORGANIZACI STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK NA FAKULTĚ VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ

ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 4/2021 ODEVZDÁVÁNÍ TIŠTĚNÉ VERZE KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

I. ZMĚNA ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 4/2021 ODEVZDÁVÁNÍ TIŠTĚNÉ VERZE KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

ŠABLONA PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE V MS WORD

PŘIHLÁŠKA K SZZk (opravný termín):

Studenti, kteří chtějí absolvovat SZZk v srpnu 2023 (opravný termín) se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce do 20.7.2023 do rozpisu: https://is.slu.cz/auth/rozpis/tema?fakulta=1951;obdobi=434;balik=10171. Spolu s přihlášení je potřeba odevzdat tištěnou formu přihlášky do 20.7.2023.

Termín pro odevzdání bakalářské práce je 20.7.2023. 

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE PRO PROGRAM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA: