Ústav středoevropských studií
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 180

Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vznikl v prosinci 2011 rozdělením Ústavu veřejné správy a regionální politiky, na kterém do té doby bylo možno studovat obor Středoevropská studia v bakalářském i magisterském stupni studia. Osamostatnění ústavu bylo doprovázeno doplněním stávajících možností studia o doktorský studijní program Moderní dějiny střední Evropy, čímž se uzavírá ucelená nabídka studia pro zájemce o problematiku střední Evropy se zřetelem na její historický, kulturní a sociální vývoj, současnou vnitropolitickou situaci či postavení regionu v mezinárodních vztazích. Kromě výchovy absolventů se pracovníci ústavu dlouhodobě profilují ve výzkumu moderních československých a českých dějin se zaměřením na problematiku politických represí ve 20. století, migrací či postavení národnostních menšin ve střední Evropě. Výsledky dosavadního výzkumu jsou pravidelně prezentovány v odborné literatuře a na konferencích doma i v zahraničí. 

V současnosti nabízí Ústav středoevropských studií tyto obory: 1 , 2

Bakalářský obor Středoevropská studia poskytne studentům vědomosti o středoevropském politickém areálu v širším historicko-politickém a kulturním kontextu. Studenti budou vybaveni základními společenskovědními kompetencemi a díky propojení historických oborů se studiem veřejné správy a regionální politiky využijí získané teoretické vědomosti a praktické dovednosti v širokém spektru institucí a organizací státního, neziskového i soukromého sektoru. Program je v prvé řadě zaměřen na uplatnění absolventů v praxi, avšak představuje dostatečně kvalitní východisko pro navazující magisterské studium.

Magisterský obor Středoevropská studia kvalitativně rozšiřuje znalosti získané na bakalářském stupni. Studenti získají hluboký vhled do problematiky středoevropského areálu, který bude podpírán znalostmi z oblasti politologie, sociologie, ekonomie, práva a správy.

Mezinárodní magisterský obor (tzv. joint degree program) Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě je realizován společně s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, kdy jeden semestr stráví studenti na slovenské univerzitě s finanční podporou ERASMUS+. Součástí studia je i řada doprovodných akcí (exkurze, krátkodobé stáže). Obor poskytuje posluchačům hlubší pochopení středoevropských správních a sociálně ekonomických systémů ve střední Evropě s jejich proměnami v kontextu evropských integračních procesů i vztahy k sousedním regionům. Důraz je položen na teoreticko-metodologické složky studia, na analýzu hlavních procesů ovlivňujících socioekonomické a národnostní složení středoevropské společnosti v moderní době, analýzu transformací veřejné správy, tvorbu veřejných politik a poskytování veřejných služeb v zemích Visegrádské skupiny po roce 1989.

Doktorský studijní obor Moderní dějiny střední Evropy má za cíl připravit pro další výzkumnou dráhu odborníky, kteří budou schopni samostatně analyzovat zejména klíčové politické, historické, sociální a národnostní problémy prostoru střední Evropy.

AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru Ilustrační obrázek: AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru
 389
10. 03.
AKTUÁLNĚ! Rektor vyhlásil opatření proti šíření koronaviru
Katalogy výstav k projektu NAKI Ilustrační obrázek: Katalogy výstav k projektu NAKI
 178
31. 01.
Katalogy výstav k projektu NAKI
Prezentace výzkumu národnostních menšin: možnosti, formy, perspektivy Ilustrační obrázek: Prezentace výzkumu národnostních menšin: možnosti, formy, perspektivy
 228
30. 12.
Prezentace výzkumu národnostních menšin: možnosti, formy, perspektivy
Problémy právního postavení menšin v historii a Problémy vymezení pojmu tzv. starých a nových menšin Ilustrační obrázek: Problémy právního postavení menšin v historii a Problémy vymezení pojmu tzv. starých a nových menšin
 180
11. 03.
Problémy právního postavení menšin v historii a Problémy vymezení pojmu tzv. starých a nových menšin
Workshop Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od r. 1945 Ilustrační obrázek: Workshop Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od r. 1945
 211
08. 01.
Workshop Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od r. 1945
Workshop na téma Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945 Ilustrační obrázek: Workshop na téma Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945
 192
08. 01.
Workshop na téma Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945
Všechny aktuality