Vedoucí ústavu

prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Adresa:Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon:+420 553 684 181
E-mail:dusan.janak (at) fvp.slu.cz

Tajemník ústavu

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D
Adresa:Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon:+420 553 684 187
E-mail:lubomir.hlavienka (at) fvp.slu.cz

Sekretariát

Ivana Glabazňová
Adresa:Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon:+420 553 684 180
E-mail:ivana.glabaznova@ fvp.slu.cz

Interní pracovníci

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Zaměření:Regiony a regionální rozvoj
Telefon:+420 553 684 185
E-mail:Vladimir.Baar (at) osu.cz
Osobní stránka:
prof. PhDr. Ivan Halász, PhD.
Zaměření:             
migrační procesy, dějiny veřejné správy
Telefon:+420 553 684 187
E-mail:halasz.ivan (at) tk.mta.hu

Osobní stránka:
prof. zw. hab dr. Krystian Heffner
Zaměření:            
Demografie středoevropského prostoru
Telefon:+420 553 684 184
E-mail:heffner (at) ue.katowice.pl
Osobní stránka:
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Zaměření:            
Dějiny XX. století
Telefon:+420 553 684 187
E-mail:lubomir.hlavienka (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:odkaz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Zaměření:            
Moderní dějiny středoevropských zemí
Telefon:+420 553 684 181
E-mail:dusan.janak (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:

PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Zaměření:            

společnosti střední Evropy, dějiny sociologie a sociálního myšlení,metodologie sociálních věd, sociální filozofie sociálních věd

Telefon:+420 553 684 188
E-mail:janak@fvp.slu.cz
Osobní stránka:
dr hab. Małgorzata Myśliwiec
Zaměření:Regionální politické strany
Telefon:+420 553 684 184
E-mail:malgorzata.mysliwiec (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Zaměření:Ústavní systémy středoevropských států
Telefon:+420 553 684 187
E-mail:igor.palus (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:

Externí pracovníci


prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Zaměření:Jazyková politika
E-mail:Bhnizdo (at) gmail.com
Mgr. Petr Hušek, Ph.D.
Zaměření:Politická teorie
E-mail:petr.husek (at) fvp.slu.cz
PhDr. Květoslava Krajčová
Zaměření:Ruský jazyk, francouzský jazyk
E-mail:k.krajcova (at) seznam.cz
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Zaměření:Vědecký seminář Rekonstrukce politického procesu z 50. let
E-mail:kuklik (at) prf.cuni.cz
PaedDr. Zbyšek Ondřeka
Zaměření:Diplomatická teorie a praxe
E-mail:reditel (at) muzeumct.cz
PhDr. Olga Šrajerová, CSc.
Zaměření:Národnostní menšiny
E-mail:olga.srajerova (at) fvp.slu.cz
PhDr. Jiří Sedláček
Zaměření:Filozofie, etika, středoevropská náboženství, politická kultura
E-mail:jiri.sedlacek@fvp.slu.cz
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D
Zaměření:Politologie
E-mail:lukas.vomlela (at) fvp.slu.cz

Interní doktorandi

Mgr. Monika Horsáková
E-mail:monika.horsakova (at) fpf.slu.cz

Externí doktorandi

Mgr. Richard Przeczek
E-mail:richard.przeczek (at) fvp.slu.cz
Ing. Josef Vícha
E-mail:josef.vicha (at) fvp.slu.cz

Ing. Petr Jančárek
E-mail:petr.jancarek (at) fpf.slu.cz

Vyučující z jiných ústavů

Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, Ph.D. (ÚO FVP v Opavě)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (ÚHV FPF v Opavě)
Mgr. Michal Kuděla (CEV FVP v Opavě)
Mgr. Milan Sokol (ÚVSRP FVP v Opavě)
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. (ÚVSRP FVP v Opavě)

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (OPF v Karviné)
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (ÚVSRP FVP v Opavě)