Ústav středoevropských studií

 

Vedoucí ústavu

prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Adresa: Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 181
E-mail: dusan.janak (at) fvp.slu.cz

 

Tajemník ústavu

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D
Adresa: Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 187
E-mail: lubomir.hlavienka (at) fvp.slu.cz

 

Sekretariát

Jana Tamfalová
Adresa: Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 180
E-mail: jana.tamfalova@ fvp.slu.cz

 

Interní pracovníci

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Zaměření: Regiony a regionální rozvoj
Telefon: +420 553 684 185
E-mail: Vladimir.Baar (at) osu.cz
Osobní stránka:
prof. zw. hab dr. Krystian Heffner
Zaměření:            
Demografie středoevropského prostoru
Telefon: +420 553 684 184
E-mail: heffner (at) ue.katowice.pl
Osobní stránka:
Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
Zaměření:            
Dějiny XX. století
Telefon: +420 553 684 187
E-mail: lubomir.hlavienka (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka: odkaz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Zaměření:            
Moderní dějiny středoevropských zemí
Telefon: +420 553 684 181
E-mail: dusan.janak (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:

PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Zaměření:            

společnosti střední Evropy, dějiny sociologie a sociálního myšlení,metodologie sociálních věd, sociální filozofie sociálních věd

Telefon: +420 553 684 188
E-mail: janak@fvp.slu.cz
Osobní stránka:
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Zaměření: Ústavní systémy středoevropských států
Telefon: +420 553 684 187
E-mail: igor.palus (at) fvp.slu.cz
Osobní stránka:

 

Externí pracovníci

 

Interní doktorandi

Mgr. Monika Horsáková
E-mail: monika.horsakova (at) fpf.slu.cz

Externí doktorandi

Mgr. Richard Przeczek
E-mail: richard.przeczek (at) fvp.slu.cz

 

Ing. Josef Vícha
E-mail: josef.vicha (at) fvp.slu.cz

Ing. Petr Jančárek
E-mail: petr.jancarek (at) fpf.slu.cz

 

Vyučující z jiných ústavů

Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, Ph.D. (ÚO FVP v Opavě)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (ÚHV FPF v Opavě)
Mgr. Michal Kuděla (CEV FVP v Opavě)
Mgr. Milan Sokol (ÚVSRP FVP v Opavě)
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. (ÚVSRP FVP v Opavě)

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (OPF v Karviné)
doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (ÚVSRP FVP v Opavě)