Vedení ústavu

Vedouci ústavu

JménoTelefonEmail
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. +420 553 684 151 jitka.skopalova@fvp.slu.cz

Zástupkyně vedoucí ústavu

JménoTelefonEmail
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.+420 553 684 159vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Tajemník ústavu

JménoTelefonEmail
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. +420 553 684 155 edita.ondrejova@fvp.slu.cz

Sekretariát

JménoTelefonEmail
Bc. Eva Sladká +420 553 684 150 eva.sladka@fvp.slu.cz

Další pracovníci ústavu

JménoTelefonEmail
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

vlasta.cabanova@fvp.slu.cz
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. +420 553 684 152
+420 553 684 147
doc.kamil.janis@fvp.slu.cz
doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., Prof.h.c. +420 553 684 156 juraj.kalnicky@fvp.slu.cz
doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
+420 553 684 185jarmila.pipekova@fvp.slu.cz
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. +420 553 684 158 eva.urbanovska@fvp.slu.cz
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
+420 553 684 175   
eva.zezulkova@fvp.slu.cz
Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
+420 553 684 175    katerina.janku@fvp.slu.cz
Mgr. Jana Kočí, Ph.D.
+420 553 684 152jana.koci@fvp.slu.cz
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. +420 553 684 120 marta.kolarikova@fvp.slu.cz
Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.
+420 553 684 158marek.lapcik@fvp.slu.cz
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. +420 553 684 150 silvie.quisova@fvp.slu.cz
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. +420 553 684 158 petr.slovacek@fvp.slu.cz
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
nadezda.spatenkova@fvp.slu.cz
PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.
+420 553 684 185
jan.viktorin@fvp.slu.cz
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
+420 553 684 156vladislava.zavrska@fvp.slu.cz

Externí vyučující

Vyučující E-mailová adresa Konzultační hodiny:
MUDr. Ivana Drastichová
pouze po předchozí domluvě
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
pouze po předchozí domluvě
Mgr. Kateřina Jančíková
katerina.jancikova(at)fvp.slu.cz pouze po předchozí domluvě
Mgr. Eva Klimešová
pouze po předchozí domluvě
Mgr. Petra Kostruhová

petra.kostruhova(at)fvp.slu.cz

pouze po předchozí domluvě

PhDr. Květoslava Krajčová k.krajcova(at)seznam.cz pouze po předchozí domluvě

MUDr. Dagmar Malotová, MBA


pouze po předchozí domluvě
Mgr. Ivona Országová
pouze po předchozí domluvě

Pedagogové z jiných ústavů

Jméno Pracoviště E-mail
Mgr. Petr Fabián, PhD. ÚVSRP FVP petr.fabian (at) fvp.slu.cz
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. ÚO FVP jana.haluzikova (at) fvp.slu.cz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP dusan.janak (at) fvp.slu.cz
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP janak (at) fvp.slu.cz
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Výzkumné centrum pro sociální začleňování martin.kaleja (at) fvp.slu.cz
JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. ÚVSRP FVP eva.ondrejova (at) fvp.slu.cz
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. ÚSES FVP igor.palus (at) fvp.slu.cz
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

ÚVSRP FVP

miroslav.pilat (at) seznam.cz
Mgr.  Andrea Preissová Krejčí,  Ph.D. Centrum empirických výzkumůandrea.preissova (at) fvp.slu.cz
doc. Ing.  Ladislav Průša,  CSc. ÚVSRP FVPladislav.prusa (at) fvp.slu.cz
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. ÚO FVP zdenka.rimovska (at) fvp.slu.cz
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. ÚVSRP FVP marie.sciskalova (at) fvp.slu.cz