Vedení ústavu

Pověřena vedením ústavu
JménoTelefonEmail
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.vlasta.cabanova@fvp.slu.cz

Zástupkyně vedoucí ústavu

JménoTelefonEmail
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.+420 553 684 159vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Tajemník ústavu

JménoTelefonEmail
PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D. +420 553 684 155 edita.ondrejova@fvp.slu.cz

Sekretariát

JménoTelefonEmail
Bc. Eva Sladká +420 553 684 150 eva.sladka@fvp.slu.cz

Další pracovníci ústavu

JménoTelefonEmail
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.+420 553 684 151jitka.skopalova@fvp.slu.cz
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. +420 553 684 152
doc.kamil.janis@fvp.slu.cz
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. +420 553 684 158 eva.urbanovska@fvp.slu.cz
Mgr. Jana Kočí, Ph.D.
+420 553 684 152jana.koci@fvp.slu.cz
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. +420 553 684 120 marta.kolarikova@fvp.slu.cz
Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.
+420 553 684 158marek.lapcik@fvp.slu.cz
Mgr. Silvie Quisová, Ph.D. +420 553 684 150 silvie.quisova@fvp.slu.cz
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. +420 553 684 158 petr.slovacek@fvp.slu.cz
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
nadezda.spatenkova@fvp.slu.cz
Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
+420 553 684 156vladislava.zavrska@fvp.slu.cz

Externí vyučující


Pedagogové z jiných ústavů

Jméno Pracoviště E-mail
Mgr. Petr Fabián, PhD. ÚVSRP FVP petr.fabian (at) fvp.slu.cz
PhDr. Jana Haluzíková, PhD. ÚO FVP jana.haluzikova (at) fvp.slu.cz
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚSES FVP dusan.janak (at) fvp.slu.cz
doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. ÚVSRP FVP janak (at) fvp.slu.cz
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. ÚVSRP FVP igor.palus (at) fvp.slu.cz
PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

ÚVSRP FVP

miroslav.pilat (at) seznam.cz
Mgr.  Andrea Preissová Krejčí,  Ph.D. Centrum empirických výzkumůandrea.preissova (at) fvp.slu.cz
doc. Ing.  Ladislav Průša,  CSc. ÚVSRP FVPladislav.prusa (at) fvp.slu.cz
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. ÚO FVP zdenka.rimovska (at) fvp.slu.cz
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. ÚVSRP FVP marie.sciskalova (at) fvp.slu.cz