Oddělení praxí zajišťuje veškerou agendu týkající se odborné praxe pro všechny ročníky, prezenční i kombinovanou formu studia oboru Všeobecná sestra a CŽV, vč. všech smluv k praxím.

Personální složení :

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. – vedoucí oddělení praxí a koordinátorka praxí

E-mail: yvetta.vrublova@fvp.slu.cz

E-mail pro odbornou praxi: odbornapraxe.uo@fvp.slu.cz

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik

Ústav ošetřovatelství

Bezručovo náměstí 14, Opava

tel. 553 684 166, 553 684 162

Úřední hodiny

dle rozvrhu