ISIP

Číslo projektu                 14/ISIP/2019
Název projektu                 Zpracování studijních opor pro studijní program Ošetřovatelství
Řešitel projektu                 PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Doba řešení projektu         2019

Číslo projektu                 11/ISIP/2019
Název projektu                 Inovace studijního předmětu Ergoterapie a jeho využití pro širokou veřejnost 
Řešitel projektu                 PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Doba řešení projektu         2019-2020


Číslo projektu                 12/ISIP/2019
Název projektu                 Zdravotní gramotnost dospělé populace v Moravskoslezském kraji 
Řešitel projektu                 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu         2019-2020

MZČR

Číslo projektu                 49/2020/PPZ/OKD
Název projektu                 Reprodukční věk ženy ve vztahu k fertilitě aneb Zdravá mladá matka – zdravé a spokojené dítě
Řešitel projektu                 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.


Erasmus+

Doba řešení projektu            2020
Číslo projektu                 2019-1-PL01-KA203-065205
Název projektu                 Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a non-standard situation in the context of conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical Simulation
Koordinátor projektu         Państwowa Medyczna Wyższa Szkołą Zawodowa w Opolu
Partneři projektu                 Slezská univerzita v Opavě (FVP) a Medical University of Plovdiv
Hlavní řešitel za FVP         doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Doba řešení projektu         2019 – 2022
Web projektu                         https://www.slu.cz/fvp/cz/interdisciplinarita