Ústav ošetřovatelství
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 160
E-mail: veronika.slovacek (at) fvp.slu.cz

Práce všeobecné sestry se dnes stává prestižním povoláním vyžadujícím řadu odborných znalostí a schopností. Od tohoto zaměření se očekává, profesionalita, lidskost, trpělivost a vysoký stupeň empatie. Právě tyto vlastnosti jsou pro výkon profese nepostradatelné. Každý člověk bez rozdílu věku očekává při kontaktu se zdravotníkem úsměv, pochopení a především lidskou tvář, toho kdo mu je schopen v danou chvíli pomoci.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, je moderní, dynamickou a rozvíjející se univerzitou.  Nabízí studium v oboru Všeobecná sestra, který je tříletý v prezenční a kombinované formě studia. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a to z obhajoby bakalářské práce, ústní zkoušky z ošetřovatelství, humanitních věd a klinického ošetřovatelství.  Absolvent získá titul bakalář.
Připravujeme odborníky, kteří najdou uplatnění v  nemocnici, domácí péči, poradenské činnosti, zařízení pro občany s handicapem, v domovech pro seniory aj. Profesní kvalifikace v oboru všeobecná sestra, předpokládá výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu s platnou legislativou.
Přejeme Vám úspěšné zvládnutí přijímacího řízení a těšíme se na Vás.
Studuj u nás!