Práce zdravotnických pracovníků je prestižním povoláním vyžadujícím řadu odborných znalostí a schopností. Od tohoto zaměření se očekává profesionalita, lidskost, trpělivost a vysoký stupeň empatie. Právě tyto vlastnosti jsou pro výkon profese nepostradatelné. Každý člověk bez rozdílu věku očekává při kontaktu se zdravotníkem úsměv, pochopení, péči a kompetentní přístup od toho, kdo mu je schopen v danou chvíli pomoci.

Ústav nelékařských zdravotnických studií úzce spolupracuje se Slezskou nemocnicí v Opavě, Psychiatrickou nemocnicí v Opavě, Fakultní nemocnicí v Ostravě a Městskou nemocnicí v Ostravě. 

Během studia se studenti mohou zapojit do nejrůznějších aktivit, jako jsou oblíbené Dny prevence, a také do řady projektových výzev. V rámci projektu Erasmus+ mohou studenti během studia absolvovat výuku na některých z našich partnerských univerzit.

Studijní programy

Fakulta veřejných politik v Opavě nabízí studium v bakalářském studijním programu Všeobecná sestra, který je tříletý v prezenční a kombinované formě studia.

Dále je u nás možné studovat bakalářský studijní program Porodní asistence, který je tříletý, pouze v prezenční formě.

Dalším bakalářským studijním programem je Dentální hygiena, který je taktéž tříletý a pouze v prezenční formě. 


Aktuality