Adresa

Ústav ošetřovatelství
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
tel.: +420 553 684 160

Úřední hodiny

Pondělí
9 - 11
12 - 14
Úterý


Středa
9 - 11
12 - 14
Čtvrtek


Pátek
9 - 11
12 - 14


Personální obsazení pracoviště

Vedoucí ústavu

Tajemnice ústavu

Vedoucí odborné praxe

 • doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
 • +420 553 684 164, +420 553 684 143
 • yvetta.vrublova@fvp.slu.cz
 • Konzultace: pondělí 7.30 - 8.00, středa 7.30 - 8.00 nebo dle domluvy (e-mail)

Sekretariát

Referentka pro kombinovanou formu studia

 • Patricie Nešporová
 • +420 553 684 163
 • particie.nesporova@fvp.slu.cz
 • Konzultace: čtvrtek 9.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00, pátek 9.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00, dále dle dohody

Vědecko-pedagogičtí pracovníci

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

 • +420 553 684 164
 • iva.kajnarova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1, 2
 • Konzultace:    dle osobní domluvy
Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, Ph.D.
 • +420 553 684 169
 • roman.adamczyk@fvp.slu.cz
 • Anglický jazyk, odborný anglický jazyk
 • Konzultace:    pondělí 12.55 - 13.55 hod.

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

 • +420 553 684 162
 • jana.haluzikova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů, Ošetřovatelství v hemodialýze, Zdravotnická psychologie
 • Konzultace:    úterý 9.45 - 10.30 hod., po předchozí domluvě e-mailem, další dny dle domluvy

PhDr. Hana Heiderová, PhD.

 • +420 553 684 165
 • hana.heiderova@fvp.slu.cz
 • Transkulturní ošetřovatelsví, Ošetřování ran
 • Konzultace:    dle osobní domluvy

Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

 • +420 553 684 167
 • zuzana.hlubkova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče o dítě, Komunitní péče
 • Konzultace:    pondělí 9.45 - 10.30 a čtvrtek 9.45 - 10.30 hod. po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Bc. Hana Hozová
 • +420 553 684 163
 • hana.hozova@fvp.slu.cz
 • Odborná praxe, Management v ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1, 2
 • Konzultace:    dle domluvy e-mailem, ev. i ve Slezské nemocnici v Opavě

Ing. David Korpas, Ph.D.

 • +420 553 684 169
 • david.korpas@fvp.slu.cz
 • Biofyzika, Radiologie a nukleární medicína, Technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství
 • Konzultace:    čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.
Mgr. Lucie Mráčková
 • +420 553 684 165
 • lucie.mrackova@fvp.slu.cz
 • Anatomie, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech , Odborná praxe
 • Konzultace:    úterý 10.00 - 13.00 hod., čtvrtek dle individuální domluvy
 • konzultace pro praxe: čtvrtek 9.00 - 10.30 a 12.30 - 14.00 hod. v kanceláři 336 u Mgr. Mráčkové

Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.

 • +420 553 684 165
 • daniela.nedvedova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví, Výzkum v ošetřovatelství
 • Konzultace:    čtvrtek  9.15 - 10.15 hod.

Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.

 • +420 553 684 166
 • pavlina.rabasova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o novorozence, Teorie ošetřovatelství, První pomoc, Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, Filozofie a Etika v ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče o dítě
 • Konzultace:    pondělí  10.35 - 11.35 hod.

MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

 • +420 553 684 167
 • oldrich.res@fvp.slu.cz
 • Konzultace:     dle osobní domluvy

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

 • +420 553 684 161
 • zdenka.rimovska@fvp.slu.cz
 • Denní aktivity seniorů, Ergoterapie, Ergonomie ve zdravotnictví, Komunikace v ošetřovatelství, Psychosociální podpůrný systém pro sestry
 • Konzultace:    čtvrtek 13.00 - 14.15 hod.

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

 • +420 553 684 166
 • igor.satinsky@seznam.cz
 • Anatomie, Výživa a dietetika
 • Konzultace:    středa 16.00 - 17.00 hod. po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Gabriela Světnická

 • +420 553 684 163
 • gabriela.svetnicka@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Zdraví a nemoc
 • Konzultace:     úterý 12.30 - 13.30 hod.

MUDr. Ivana Volfová, Ph.D.

 • +420 553 684 166
 • ivana.volfova@fvp.slu.cz
 • Anatomie, Fyziologie, Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů
 • Konzultace:    dle osobní domluvy

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • +420 553 684 143
 • yvetta.vrublova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví, Komunikace v ošetřovatelství, Sexuální poruchy a deviace, Výzkum v ošetřovatelství
 • Konzultace:    úterý 7.30 - 8.30, dále dle domluvy

Externí vyučující a pracovníci jiných ústavů

 • Mgr. Adamčíková Barbora – organizace praxe v PN, Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • RNDr. Baďurová Zuzana – Informační systémy ve zdravotnictví
 • MUDr. Bijota Hana - Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • MUDr. Bjalková Jana – Klinická hematologie
 • MUDr. Dolanský Hynek, Ph.D. – Veřejné zdravotnictví
 • MUDr. Golla František, primář – Rehabilitační ošetřovatelství
 • PhDr. Heiderová Hana, PhD. - Paliativní/hospicová péče
 • Prof. MUDr. Jakuš Ján, DrSc. – Biofyzika, Fyziologie
 • Doc. Ing. Jakušová Viera, Ph.D., MPH. – Ekonomika a pojišťovnictví, Management v ošetřovatelství
 • Mgr. Janáčová Monika - Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
 • RNDr. Klementová Michaela – Genetika
 • MUDr. Knap Jiří, primář – Ošetřovatelská péče v neurologii
 • Mgr. Kolarčík Lukáš, DiS. – Ošetřovatelská péče v oftalmologii
 • JUDr. et Mgr. Koller Milan – Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství
 • MUDr. Krejčí Soňa – Ošetřovatelská péče o dítě (novorozence)
 • Mgr. Kudlíková Simona – Klinická hematologie
 • Doc. MUDr. Maďar Rastislav, Ph.D., MBA, FRCPS – Ochrana veřejného zdraví, Mikrobiologie a imunologie
 • MUDr. Němčanský Jan – Ošetřovatelská péče v oftalmologii
 • MUDr. Nováčiková Margita, primářka – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami
 • MUDr. Peteja Matúš, PhD., primář - Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech
 • MUDr. Prejdová Dagmar – Ošetřovatelská péče o dítě
 • Mgr. Procházková Petra - Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
 • MUDr. Přibyl Hugo, Ph.D. – Ošetřovatelská péče o seniory
 • MUDr. Rýznarová Ingrid, primářka – Klinická propedeutika, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
 • MUDr. Seget Jakub – Klinická propedeutika
 • MUDr. Sehnálková Eva, primářka – Anatomie, Patologie
 • Mgr. Stanovská Lenka – Klinická biochemie
 • Mgr. Stošková Kateřina – Rehabilitační ošetřovatelství
 • Mgr. Strakošová Soňa – Latinská terminologie
 • MUDr. Stránský Jiří, Ph.D., přednosta – Ošetřovatelská péče ve stomatologii
 • PhDr. Stuchlíková Karolína - Ošetřovatelská péče v neurologii
 • Mgr. Svobodová Olga – Farmakologie
 • MUDr. Ševčíková Hana – Ochrana veřejného zdraví, Mikrobiologie a imunologie
 • MUDr. Taraba Petr – Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • Mgr. ThLic. Truhlíková Marta – Filozofie a etika v ošetřovatelství
 • MUDr. Vantuchová Yvetta, Ph.D., primářka – Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
 • Mgr. Zálešáková Jana – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami
 • Doc. MUDr. Zeleník Karol, Ph.D. – Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii