Adresa

Ústav ošetřovatelství
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
tel.: +420 553 684 160

Úřední hodiny

Pondělí
9 - 11
12 - 14
Úterý


Středa
9 - 11
12 - 14
Čtvrtek


Pátek
9 - 11
12 - 14


Personální obsazení pracoviště

Pověřená vedením ústavu

Tajemnice ústavu

Vedoucí odborné praxe

 • doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
 • +420 553 684 164, +420 553 684 143
 • yvetta.vrublova@fvp.slu.cz
 • Konzultace: pondělí 7.30 - 8.00, středa 7.30 - 8.00 nebo dle domluvy (e-mail)

Sekretariát

Koordinátorka rozvrhů, referentka pro kombinovanou formu studia

Vědecko-pedagogičtí pracovníci

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

 • +420 553 684 164
 • jan.dostalik@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelství v chirurických oborech
 • Konzultace:    dle osobní domluvy

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

 • +420 553 684 169
 • radovan.maly@fvp.slu.cz
 • Ošetř. v interních oborech, klinická propedeutika
 • Konzultace:    dle osobní domluvy

Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, Ph.D.

 • +420 553 684 169
 • roman.adamczyk@fvp.slu.cz
 • Anglický jazyk, odborný anglický jazyk
 • Konzultace:    pondělí 12.55 - 13.55 hod.

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

 • +420 553 684 162
 • jana.haluzikova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, Zdravotnická psychologie, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů
 • Konzultace:    pondělí 13.00 - 13.45 hod.

Mgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.

 • +420 553 684 167
 • zuzana.hlubkova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče o dítě, Komunitní péče
 • Konzultace:    středa 12.00 - 13.00 hod. po předchozí domluvě e-mailem
Mgr. Bc. Hana Hozová
 • +420 553 684 165
 • hana.hozova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Odborná praxe
 • Konzultace:    dle domluvy e-mailem, ev. i ve Slezské nemocnici v Opavě

Ing. David Korpas, Ph.D.

 • +420 553 684 169
 • david.korpas@fvp.slu.cz
 • Biofyzika, radiologie, technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství
 • Konzultace:    úterý 15:00 - 16:00 nebo dle domluvy

Mgr. Lucie Mráčková

 • +420 553 684 165
 • lucie.mrackova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelství v interních oborech, Odborná praxe
 • Konzultace:    středa 10.00 - 12.00, dále dle domluvy

Mgr. Radka Nováková, DiS.

 • +420 553 684 160
 • radka.novakova@fvp.slu.cz
 • Konzultace:    dle domluvy

Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.

 • +420 553 684 166
 • pavlina.rabasova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o novorozence, Teorie ošetřovatelství, První pomoc, Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
 • Konzultace:    úterý 10.35 - 11.35 hod.

MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

 • +420 553 684 167
 • oldrich.res@fvp.slu.cz
 • Konzultace:    dle domluvy

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

 • +420 553 684 161
 • zdenka.rimovska (at) fvp.slu.cz
 • Komunikace ve zdravotnictví, Úvod do ergoterapie, Volnočasové aktivity seniorů
 • Konzultace:    čtvrtek 13.00 - 14.15 hod.

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

 • +420 553 684 166
 • igor.satinsky (at) fvp.slu.cz
 • Prevence nádorových onemocnění prsu u žen, Výživa člověka
 • Konzultace:    dle osobní domluvy (e-mail)

MUDr. Ivana Volfová, Ph.D.

 • +420 553 684 166
 • ivana.volfova (at) fvp.slu.cz
 • Anatomie, Fyziologie, Akutní stavy
 • Konzultace:    dle osobní domluvy

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • +420 553 684 143
 • yvetta.vrublova (at) fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví, Komunikace v ošetřovatelství
 • Konzultace:    úterý 7.30 - 8.30, dále dle domluvy

Externí vyučující a pracovníci jiných ústavů

 • Mgr. Adamčíková Barbora – organizace praxe v PN
 • RNDr. Baďurová Zuzana – Informační technologie
 • MUDr. Bjalková Jana – Klinická hematologie
 • MUDr. Dolanský Hynek, Ph.D. – Veřejné zdravotnictví, Ekonomika a pojišťovnictví
 • Mgr. Lucie Dosbabová – Ošetřovatelské postupy
 • Mgr. Goldírová Andrea – Ošetřovatelská péče v neurologii
 • MUDr. Golla František, primář – Rehabilitační ošetřovatelství
 • Prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D. – Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • Prof. MUDr. Jakuš Ján, DrSc. – Biofyzika, Fyziologie
 • Doc. Ing. Jakušová Viera, Ph.D., MPH. – Management v ošetřovatelství
 • Mgr. Janáčová Monika – Ošetřovatelské postupy
 • RNDr. Klementová Michaela – Genetika
 • MUDr. Knap Jiří, primář – Ošetřovatelská péče v neurologii
 • Mgr. Kolarčík Lukáš, DiS. – Ošetřovatelská péče v oftalmologii
 • JUDr. et Mgr. Koller Milan – Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství
 • Kovaříková Alena, DiS. – Ošetřovatelská péče o seniory
 • MUDr. Krejčí Soňa – Ošetřovatelská péče o dítě (novorozence)
 • Mgr. Krupová Monika – Paliativní/hospicová péče
 • Mgr. Kudlíková Simona – Klinická hematologie
 • Doc. MUDr. Maďar Rastislav, Ph.D., MBA, FRCPS – Ochrana veřejného zdraví
 • MUDr. Němčanský Jan – Ošetřovatelská péče v oftalmologii
 • MUDr. Nováčiková Margita, primářka – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami
 • Bc. Pajurková Alena – Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
 • MUDr. Prejdová Dagmar – Ošetřovatelská péče o dítě
 • MUDr. Přibyl Hugo, Ph.D. – Ošetřovatelská péče o seniory
 • MUDr. Rýznarová Ingrid, primářka – Klinická propedeutika, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
 • MUDr. Seget Jakub – Klinická propedeutika
 • MUDr. Sehnálková Eva, primářka – Anatomie, Patologie
 • Mgr. Sochorová Eva – Odborná ošetřovatelská praxe
 • Mgr. Stanovská Lenka – Klinická biochemie
 • Mgr. Stošková Kateřina – Rehabilitační ošetřovatelství
 • Mgr. Strakošová Soňa – Latinská terminologie
 • MUDr. Stránský Jiří, Ph.D., přednosta – Ošetřovatelská péče ve stomatologii
 • Mgr. Světnická Gabriela – Ošetřovatelská péče o dítě
 • Mgr. Svobodová Olga – Farmakologie
 • MUDr. Ševčíková Hana – Ochrana veřejného zdraví, Mikrobiologie a imunologie
 • MUDr. Taraba Petr – Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • Mgr. ThLic. Truhlíková Marta – Filozofie a etika v ošetřovatelství
 • MUDr. Vantuchová Yvetta, Ph.D., primářka – Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
 • Mgr. Zálešáková Jana – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami
 • MUDr. Zeleník Karol, Ph.D. – Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
 • Mgr. Žitníková Petra – Ošetřovatelské postupy