Adresa

Ústav nelékařských zdravotnických studií
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
tel.: +420 553 684 160

Úřední hodiny

Pondělí
9 - 11
12 - 14
Úterý


Středa
9 - 11
12 - 14
Čtvrtek


Pátek
9 - 11
12 - 14


Personální obsazení pracoviště

Vedení ústavu

Vedoucí ústavu, vedoucí odborné praxe

JménoTelefonEmail

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

+420 553 684 164, +420 553 684 143

yvetta.vrublova@fvp.slu.cz, Konzultace: pondělí 7.30 - 8.00, středa 7.30 - 8.00 nebo dle domluvy (e-mail)

Tajemník ústavu, zástupce vedoucí ÚZS

JménoTelefonEmail
Mgr. Gabriela Světnická
+420 553 684 166gabriela.svetnicka@fvp.slu.cz

Sekretariát

JménoTelefonEmail
Mgr. Veronika Slováček Hagenová
+420 553 684 160veronika.slovacek@fvp.slu.cz

Referentka pro provoz odborné laboratoře DH a zajištování praxí v ambulancích DH

JménoTelefonEmail

Bc. Adéla Pražáková


adela.prazakova@fvp.slu.cz

Referentka odborných praxí, studijní programy Porodní asistentka a Dentální hygiena

JménoTelefonEmail

Patricie Nešporová

+420 553 684 164patricie.nesporova@fvp.slu.cz, Konzultace: čtvrtek 9.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00, pátek 9.00 - 11.00 a 12.00 - 14.00, dále dle dohody

Vědecko-pedagogičtí pracovníci

Ing. Iveta Bryjová

 • +420 553 684 169
 • iveta.bryjova@fvp.slu.cz
 • Seminář k bakalářské práci 1, Výzkum v ošetřovatelství
 • Konzultace:     dle individuální domluvy

MUDr. Alfréd Dörr, CSc.

 • alfred.dorr@fvp.slu.cz
 • Porodnická a klinická propedeutika
 • Konzultace:    dle individuální domluvy

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

 • +420 553 684 162
 • jana.haluzikova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů, Ošetřovatelství v hemodialýze, Zdravotnická psychologie
 • Konzultace:    úterý 9.45 - 10.30 hod., po předchozí domluvě e-mailem, další dny dle domluvy

PhDr. Hana Heiderová, PhD.

 • +420 553 684 165
 • hana.heiderova@fvp.slu.cz
 • Transkulturní ošetřovatelsví, Ošetřování ran
 • Konzultace:    dle osobní domluvy
Mgr. Bc. Hana Hozová
 • +420 553 684 164
 • hana.hozova@fvp.slu.cz
 • Odborná praxe, Management v ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1, 2
 • Konzultace:    dle domluvy e-mailem, ev. i ve Slezské nemocnici v Opavě

Ing. David Korpas, Ph.D.

 • +420 553 684 167
 • david.korpas@fvp.slu.cz
 • Biofyzika, Radiologie a nukleární medicína, Technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství
 • Konzultace:    čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.

Mgr. Lucie Křáková

 • +420 553 684 163
 • lucie.krakova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy
 • Konzultace:    dle individuální dohody

MUDr. Ing. Daniela Mošová

 • daniela.mosova@fvp.slu.cz
 • Konzultace:    dle individuální domluvy

PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D.

 • +420 553 684 165
 • daniela.nedvedova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví, Výzkum v ošetřovatelství
 • Konzultace:    čtvrtek  9.15 - 10.15 hod.

MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.

 • matus.peteja@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1, 2
 • Konzultace:     dle osobní domluvy

MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

 • +420 553 684 167
 • oldrich.res@fvp.slu.cz
 • Konzultace:     dle osobní domluvy

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

 • +420 553 684 167
 • zdenka.rimovska@fvp.slu.cz
 • Denní aktivity seniorů, Ergoterapie, Ergonomie ve zdravotnictví, Komunikace v ošetřovatelství, Psychosociální podpůrný systém pro sestry
 • Konzultace:    čtvrtek 13.00 - 14.15 hod.

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

 • +420 553 684 166
 • igor.satinsky@seznam.cz
 • Anatomie, Výživa a dietetika
 • Konzultace:    středa 16.00 - 17.00 hod. po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.

 • marketa.skalna@fvp.slu.cz
 • Konzultace:    dle individuální dohody

Mgr. Gabriela Světnická

 • +420 553 684 166
 • gabriela.svetnicka@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy, Zdraví a nemoc
 • Konzultace:     úterý 12.30 - 13.30 hod.

Mgr. Petra Šimánková

 • +420 553 684 163
 • petra.simankova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelské postupy

Konzultace:    dle osobní domluvy                                                                                                                                                                                                                                       

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

 • +420 553 684 143
 • yvetta.vrublova@fvp.slu.cz
 • Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví, Komunikace v ošetřovatelství, Sexuální poruchy a deviace, Výzkum v ošetřovatelství
 • Konzultace:    úterý 7.30 - 8.30, dále dle domluvy

Externí vyučující a pracovníci jiných ústavů

 • Mgr. Adamčíková Barbora –Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • MUDr. Bijota Hana - Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • MUDr. Bjalková Jana – Klinická hematologie
 • MUDr. Dolanský Hynek, Ph.D. – Veřejné zdravotnictví
 • MUDr. Golla František, primář – Rehabilitační ošetřovatelství
 • Prof. MUDr. Jakuš Ján, DrSc. – Biofyzika, Fyziologie
 • Doc. Ing. Jakušová Viera, Ph.D., MPH. – Ekonomika a pojišťovnictví, Management v ošetřovatelství
 • Mgr. Janáčová Monika - Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
 • RNDr. Klementová Michaela – Genetika
 • MUDr. Knap Jiří, primář – Ošetřovatelská péče v neurologii
 • Mgr. Kolarčík Lukáš, DiS. – Ošetřovatelská péče v oftalmologii
 • JUDr. et Mgr. Koller Milan – Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství
 • MUDr. Krejčí Soňa – Ošetřovatelská péče o dítě (novorozence)
 • Mgr. Kudlíková Simona – Klinická hematologie
 • Doc. MUDr. Maďar Rastislav, Ph.D., MBA, FRCPS – Ochrana veřejného zdraví, Mikrobiologie a imunologie
 • MUDr. Němčanský Jan – Ošetřovatelská péče v oftalmologii
 • MUDr. Nováčiková Margita, primářka – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami
 • MUDr. Prejdová Dagmar – Ošetřovatelská péče o dítě
 • Mgr. Procházková Petra - Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii
 • MUDr. Přibyl Hugo, Ph.D. – Ošetřovatelská péče o seniory
 • MUDr. Rýznarová Ingrid, primářka – Klinická propedeutika, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech
 • MUDr. Seget Jakub – Klinická propedeutika
 • MUDr. Sehnálková Eva, primářka – Anatomie, Patologie
 • Mgr. Stanovská Lenka – Klinická biochemie
 • Mgr. Stošková Kateřina – Rehabilitační ošetřovatelství
 • Mgr. Strakošová Soňa – Latinská terminologie
 • MUDr. Stránský Jiří, Ph.D., přednosta – Ošetřovatelská péče ve stomatologii
 • PhDr. Stuchlíková Karolína - Ošetřovatelská péče v neurologii
 • Mgr. Nedopílková Olga – Farmakologie
 • MUDr. Ševčíková Hana – Ochrana veřejného zdraví, Mikrobiologie a imunologie
 • MUDr. Taraba Petr – Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami
 • Mgr. ThLic. Truhlíková Marta – Filozofie a etika v ošetřovatelství
 • MUDr. Vantuchová Yvetta, Ph.D., primářka – Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii
 • Mgr. Zálešáková Jana – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami
 • Doc. MUDr. Zeleník Karol, Ph.D. – Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii