Edukační centrum je vzdělávacím střediskem zejména pro oblast primární, sekundární a terciární prevence v oblasti zdraví. Jeho náplní je poskytovat odborné rady veřejnosti v rámci zdravého životního stylu, prevence vzniku kardiovaskulárních nemocí, informace o poskytování základní ošetřovatelské péče lidem pečující o své příbuzné v domácím prostředí. Pracovníci centra poskytují informace krátkodobě anebo dlouhodobě, dle přání klienta. Edukační centrum je vedeno při Ústavu ošetřovatelství. Pořádané aktivity probíhají na Ústavu ošetřovatelství anebo přímo v prostředí komunity. Plán edukačních aktivit bývá zveřejňován pravidelně na této stránce.