Ústav ošetřovatelství

Rozvrhy

Rozvrhy pro prezenční formu studia

Rozvrhy pro kombinovanou formu studia

Rozvrhy pro celoživotní vzdělávání

 

Studenti kombinované formy studia jsou na vybrané předměty rozděleni do skupin, informace budou zveřejněny v informacích pro studenty.