Ústav ošetřovatelství

Informace studentům pro ZS 2017/2018


Školení BOZP proběhne 14.9.2017.
Zahájení školení je v 8:00.

Místo konání:     učebna C311 – 1. ročník prezenční i kombinovaná forma studia
učebna C312 – 2. a 3. ročník prezenční i kombinovaná forma studia; CŽV 
Ústav ošetřovatelství
Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14

Logbooky:
Logbooky je možné zakoupit v Univerzitní knihovně u paní Dagmar Heiderové v tyto dny:
13.9.2017 – od 9:00 do 16:00
14.9.2017 – od 7:30
Cena za 1 logbook: 110 Kč (prosím studenty o nachystání přesné částky při platbě).
Před zahájením školení BOZP je nutné do logbooku  nalepit osobní fotografii (formát průkazové fotografie).