Ústav ošetřovatelství

Ošetřovatelské perspektivy - informace k časopisu

Základní informace o periodiku: Časopis Ošetřovatelské perspektivy (ISSN 2570-785X) je recenzovaný odborný a  vědecký časopis. Redakce přijímá k publikaci práce výzkumného charakteru, přehledové články – klasický přehled (review) a další pojednání týkající se problematiky ošetřovatelství, zdravotních a sociálních problémů v souvislostí se zdravím a nemocí. Jsou přijímány příspěvky z oborů ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, etika a filozofie ošetřovatelství, sociologie, zdravotnické záchranářství, veřejné zdravotnictví, sociální péče, příspěvky týkající se zdraví, nemoci, zdravotní péče, kvality života a příbuzných oblastí.

Struktura a zaměření časopisu, pokyny pro autory

Pravidla etiky publikování

Čestné prohlášení autora

Redakční rada