Ústav ošetřovatelství

O nás

Vznik Ústavu ošetřovatelství je datován ke dni 1. září 2006 v souvislosti se zahájením studia zdravotnického oboru Všeobecná sestra na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2006/2007. ÚO garantuje výuku teorie a praxe ošetřovatelství, která má charakter profesněkvalifikačního studia. Teoretická výuka zahrnuje základy společenskovědních disciplín; základy medicínských disciplín a vědecky koncipovaného ošetřovatelství. Praktická výuka studentů bude průběžně realizována ve spolupráci s partnerskými zdravotnickými institucemi a speciálními pracovišti v Opavě a v rámci moravskoslezského kraje. ÚO bude plnit důležitou roli při rozvoji služeb zdravotní péče v kraji, bude pracovat v mezinárodním kontextu a kooperovat se zahraničními partnery s cílem vytvořit „evropskou kulturu kvality“ v ošetřovatelství.