Ústav ošetřovatelství

Kontakty

 

Adresa

Ústav ošetřovatelství

Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava

tel.: +420 553 684 160

 

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 - 11.00 12.00 - 14.00
Úterý
Středa 9.00 - 11.00 12:00 - 14:00
Čtvrtek
Pátek 9.00 - 11.00 12.00 - 14.00

 

Personální obsazení pracoviště

 

Vedoucí ústavu

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.


Telefon: +420 553 684 161
E-mail: jana.haluzikova (at) fvp.slu.cz
Publikační činnost
Tajemnice ústavu

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.


Telefon: +420 553 684 164
E-mail: zdenka.rimovska (at) fvp.slu.cz
Publikační činnost

Koordinátorka rozvrhů, referentka pro kombinovanou formu studiaMgr. Veronika Slováček Hagenová


Zaměření: administrativní činnost
Telefon: +420 553 684 164
Email: veronika.slovacek (at) fvp.slu.cz
Konzultace:

Vedoucí odborné praxe


doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Telefon: +420 553 684 162
E-mail: yvetta.vrublova (at) fvp.slu.cz
Konzultace: pondělí 7.30 - 8.00, středa 7.30 - 8.00 nebo dle domluvy (e-mail)

Sekretariát


Bc. Iva Kajnarová, DiS.


Telefon: +420 553 684 160
E-mail: iva.kajnarova (at) fvp.slu.cz

Vědecko-pedagogičtí pracovníci


doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.


Zaměření: Ošetřovatelství v chirurických oborech
Telefon: +420 553 684 164
Email: jan.dostalik (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
dle osobní domluvy
Publikační činnost

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.


Zaměření: Ošetř. v interních oborech, klinická propedeutika
Telefon: +420 553 684 169
Email: radovan.maly (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
dle osobní domluvy
Publikační činnost


Mgr. et Bc. Roman Adamczyk, Ph.D.

Zaměření:
Anglický jazyk, odborný anglický jazyk
Telefon:
+420 553 684 169
Email:
roman.adamczyk (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
pondělí 12.15 - 13.15 hod.

Publikační činnost


PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., RN

Zaměření:
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech, Zdravotnická psychologie, Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů
Telefon:
+420 553 684 161
Email:
jana.haluzikova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
pondělí 13.00 - 13.45 hod.

Publikační činnost


Mgr. Zuzana Hlubková, RN

Zaměření:
Ošetřovatelské postupy
Telefon:
+420 553 684 167
Email:
zuzana.hlubkova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
úterý 12.15 - 13.50 hod. po domluvě e-mailem

Publikační činnost


Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D., RN

Zaměření:
Ošetřovatelská péče o duševně nemocné, Základy psychoterapie, Standardy v ošetřovatelství, Ošetřovatelské postupy, Klinická psychologie
Telefon:
+420 553 684 163
Email:
jirina.hosakova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
úterý 9.00 - 10.30 hod., dále dle domluvy

Publikační činnost


Mgr. Hana Hozová, RN

Zaměření:
Ošetřovatelské postupy, Odborná praxe
Telefon:
+420 553 684 165
Email:
hana.hozova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
dle domluvy, ev. i ve Slezské nemocnici v Opavě

Publikační činnost


Ing. David Korpas, Ph.D.

Zaměření:
Biofyzika, radiologie, technické a přístrojové vybavení v ošetřovatelství
Telefon:
+420 553 684 169
Email:
david.korpas (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
úterý 15:00 - 16:00 nebo dle domluvy

Publikační činnost


Mgr. Lucie Mráčková, RN

Zaměření:
Ošetřovatelské postupy, Ošetřovatelství v interních oborech, Odborná praxe
Telefon:
+420 553 684 165
Email:
lucie.mrackova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
dle domluvy

Publikační činnost


Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D., RN

Zaměření:
Ošetřovatelská péče o novorozence, Teorie ošetřovatelství, První pomoc, Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Telefon:
+420 553 684 166
Email:
pavlina.rabasova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
čtvrtek 10.35 - 11.35 hod.

Publikační činnost


PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Zaměření:
Komunikace ve zdravotnictví, Úvod do ergoterapie, Volnočasové aktivity seniorů
Telefon:
+420 553 684 164
Email:
zdenka.rimovska (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
čtvrtek 13.00 - 14.15 hod.

Publikační činnost


MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

Zaměření:
Prevence nádorových onemocnění prsu u žen, Výživa člověka
Telefon:
+420 553 684 166
Email:
igor.satinsky (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
dle domluvy (e-mail)

Publikační činnost


MUDr. Ivana Volfová, Ph.D.

 

Zaměření:
Anatomie, Fyziologie, Akutní stavy
Telefon:
+420 553 684 166
Email:
ivana.volfova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
dle domluvy

Publikační činnost


doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Zaměření:
Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví, Komunikace v ošetřovatelství
Telefon:
+420 553 684 162
Email:
yvetta.vrublova (at) fvp.slu.cz
Konzultace:
pondělí 7.30 - 8.00, středa 7.30 - 8.00 nebo dle domluvy (e-mail)


 

Externí vyučující a pracovníci jiných ústavů

Mgr. Adamčíková Barbora – organizace praxe v PN

RNDr. Baďurová Zuzana – Informační technologie

MUDr. Bjalková Jana – Klinická hematologie

Mgr. Broďáková Blanka – Ošetřovatelské postupy

Doc. MUDr. Czudek Stanislav, CSc. – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami

MUDr. Černá Gabriela – Patologie

MUDr. Dolanský Hynek, Ph.D. – Veřejné zdravotnictví, Ekonomika a pojišťovnictví

Mgr. Goldírová Andrea – Ošetřovatelská péče v neurologii

MUDr. Golla František, primář – Rehabilitační ošetřovatelství

Mgr. Hanková Lenka – organizace praxe v SN Opava

Prof. MUDr. Hosák Ladislav, Ph.D. – Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami

Prof. MUDr. Jakuš Ján, DrSc. – Biofyzika, Fyziologie

Doc. Ing. Jakušová Viera, Ph.D., MPH. – Management v ošetřovatelství

Mgr. Janáčová Monika – Ošetřovatelské postupy

RNDr. Klementová Michaela Genetika

MUDr. Knap Jiří, primář – Ošetřovatelská péče v neurologii

Mgr. Kolarčík Lukáš, DiS. – Ošetřovatelská péče v oftalmologii

JUDr. et Mgr. Koller Milan Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství

Kovaříková Alena, DiS. Ošetřovatelská péče o seniory

MUDr. Krejčí Soňa – Ošetřovatelská péče o dítě (novorozence)

Mgr. Krupová Monika – Paliativní/hospicová péče

Mgr. Kudlíková Simona – Klinická hematologie

Doc. MUDr. Maďar Rastislav, Ph.D., MBA, FRCPS – Ochrana veřejného zdraví

MUDr. Němčanský Jan Ošetřovatelská péče v oftalmologii

MUDr. Nováčiková Margita, primářka Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami

Bc. Pajurková Alena Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii

MUDr. Prejdová Dagmar, primářka Ošetřovatelská péče o dítě

MUDr. Přibyl Hugo, Ph.D. – Ošetřovatelská péče o seniory

MUDr. Sehnálková Eva, primářka – Anatomie, Patologie

Mgr. Slowik Regina – Ošetřovatelská péče o ženu v gynekologii a porodnictví

Mgr. Sochorová Eva Odborná ošetřovatelská praxe

Mgr. Stanovská Lenka – Klinická biochemie

Mgr. Stošková Kateřina – Rehabilitační ošetřovatelství

Mgr. Strakošová Soňa – Latinská terminologie

přednosta MUDr. Stránský Jiří, Ph.D. – Ošetřovatelská péče ve stomatologii

PhDr. Strossová  Ivana Základy psychoterapie

Mgr. Světnická Gabriela – Ošetřovatelská péče o dítě

Mgr. Svobodová Olga Farmakologie

MUDr. Šajnar Jindřich, CSc. – Oš.péče o nemocné v interních oborech, Klinická propedeutika

MUDr. Ševčíková Hana – Ochrana veřejného zdraví, Mikrobiologie a imunologie

Škrobánková Jana – organizace praxe v SN Opava

MUDr. Taraba Petr – Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními chorobami

MUDr. Vantuchová Yvetta, Ph.D., primářka – Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii

Mgr. Vaňková Lenka – Ošetřovatelská praxe

Mgr. ThLic. Truhlíková Marta – Filozofie a etika v ošetřovatelství

Mgr. Zálešáková Jana – Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami

MUDr. Zeleník Karol, Ph.D. – Ošetřovatelská péče v otorinolaryngologii