Ústav ošetřovatelství

Edukační centrum je vzdělávacím střediskem zejména pro oblast primární, sekundární a terciární prevence v oblasti zdraví. Jeho náplní je poskytovat odborné rady veřejnosti v rámci zdravého životního stylu, prevence vzniku kardiovaskulárních nemocí, informace o poskytování základní ošetřovatelské péče lidem pečující o své příbuzné v domácím prostředí. Pracovníci centra poskytují informace krátkodobě anebo dlouhodobě, dle přání klienta. Edukační centrum je vedeno při Ústavu ošetřovatelství. Pořádané aktivity probíhají na Ústavu ošetřovatelství anebo přímo v prostředí komunity.

Podrobnější informace k Edukačnímu centru je možné nalézt zde.

Střednědobý program témat poradenství a přihlášku naleznete zde.

17. 10. 2017  „Prevence v gynekologii – na jaké preventivní vyšetření nesmíme zapomínat, péče o pánevní dno, problematika klimakteria a menopauzy“

První poradenství bude již v úterý 17. 10. 2017  15.30-17.30 na téma „Prevence v gynekologii – na jaké preventivní vyšetření nesmíme zapomínat, péče o pánevní dno, problematika klimakteria a menopauzy“. Vítány jsou všechny ženy, které se chtějí aktivně podílet na vlastní prevenci gynekologického onemocnění. Poradenství se uskuteční na půdě Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě, Ústavu ošetřovatelství, Bezručovo náměstí 885/14, Opava, v učebně CR-C302. Celkový počet účastníků je omezen na 12 osob.

Vaše dotazy zodpoví odborník v oblasti gynekologie, paní doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Z důvodu omezené kapacity se hlaste co nejdříve, nejpozději do 13. 10. 2017 osobně na vrátnici Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, Opava, na telefonním čísle 553 684 160 nebo 553 684 167, nebo e-mailem na adresu zuzana.hlubkova@fvp.slu.cz.

31. 10. 2017 „Péče o nemocného s demencí“

Druhé poradenství se uskuteční v úterý 31. 10. 2017 15.30-17.30 na téma „Péče o nemocného s demencí“. Vítání jsou všichni zájemci  o problematiku demence. Cílem je zlepšit informovanost zájemců z řad laické veřejnosti o tomto neurodegenerativním onemocnění. Poskytnuty budou základní informace o příčinách, příznacích, terapii a možnostech prevence tohoto onemocnění. Důraz bude kladen na specifika ošetřování, zvláštnosti komunikace a možnosti kognitivních cvičení. Zároveň budou poskytnuty kontakty na organizace a zařízení poskytující služby a poradenství  pro nemocné s demencí a jejich pečovatele. Poradenství se uskuteční na půdě Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě, Ústavu ošetřovatelství, Bezručovo náměstí 885/14, Opava, ve výukovém bytě. Celkový počet účastníků je omezen na 10 osob.

Vaše dotazy zodpoví odborník v oblasti psychiatrického ošetřovatelství, paní Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.

Z důvodu omezené kapacity se hlaste co nejdříve, nejpozději do 27. 10. 2017 osobně na vrátnici Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, Opava, na telefonním čísle 553 684 160 nebo  553 684 167, nebo e-mailem na adresu zuzana.hlubkova@fvp.slu.cz.

Těšíme se na setkání.

Za Edukační centrum Ústavu ošetřovatelství Zuzana Hlubková

Kontakt pro objednání se na kurzy poradenství:

Telefon: 553 684 160

Telefon: 553 684 167

Koordinace centra:

Mgr. Zuzana Hlubková

zuzana.hlubkova@fvp.slu.cz

Telefon: 553 684 167

Kontaktní adresa:

Sekretariát

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik

Ústav ošetřovatelství

Bezručovo nám. 14

746 01 Opava

Telefon: 553 684 160

Fotografie z dosavadní edukační činnosti Ústavu ošetřovatelství je možné shlédnout v galeriích:

Dny prevence pro opavskou veřejnost 2017, Den ledvin 2017, Edukační činnost na ZŠ Otická.