Ústav ošetřovatelství

Edukační centrum je vzdělávacím střediskem zejména pro oblast primární, sekundární a terciární prevence v oblasti zdraví. Jeho náplní je poskytovat odborné rady veřejnosti v rámci zdravého životního stylu, prevence vzniku kardiovaskulárních nemocí, informace o poskytování základní ošetřovatelské péče lidem pečující o své příbuzné v domácím prostředí. Pracovníci centra poskytují informace krátkodobě anebo dlouhodobě, dle přání klienta. Edukační centrum je vedeno při Ústavu ošetřovatelství. Pořádané aktivity probíhají na Ústavu ošetřovatelství anebo přímo v prostředí komunity.

Podrobnější informace k Edukačnímu centru je možné nalézt zde.

Od října 2018 pro Vás Edukační centrum Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě připravilo další cyklus poradenství pro veřejnost.

Na poradenské akce se z důvodu omezené kapacity hlaste co nejdříve po zveřejnění termínu konání na telefonním čísle 553 684 164 nebo e-mailem na adresu veronika.slovacek@fvp.slu.cz.
Těšíme se na setkání.
Za Edukační centrum Ústavu ošetřovatelství Zuzana Hlubková

Kontakt pro objednání se na kurzy poradenství:

Mgr. Veronika Slováček Hagenová, telefon: 553 684 164

Koordinace centra:

Mgr. Zuzana Hlubková

zuzana.hlubkova@fvp.slu.cz

Telefon: 553 684 167

Kontaktní adresa:

Sekretariát
Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Ústav ošetřovatelství
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava

Telefon: 553 684 164

Fotografie z dosavadní edukační činnosti Ústavu ošetřovatelství je možné shlédnout v galeriích:

Dny prevence pro opavskou veřejnost 2017, Den ledvin 2017, Edukační činnost na ZŠ Otická.