Mezinárodní vědecká konference Proměny rodiny VIII. „Funkčnost rodiny“

 • uppv
 • 30.10.2018

Konference se koná v prostorách FVP SU v Opavě, Bezručovo nám. 14, Opava, posluchárna C308.

Bližší informace

Datum od30.10.2018 09:00
Datum do30.10.2018 19:00
CelodenníNe

Další události

 • 05.12.

  VÝCHOVNÉ PROBLÉMY DĚTÍ A JEJICH ŘEŠENÍ V PORADENSKÝCH SLUŽBÁCH

  přednáší Mgr. Hana Eleková, etoped, Středisko výchovné péče, Opava. Workshop se koná 5. 12. 2019 od 11:25 hod.

 • 26.11.

  Pohledy do praxe IV - SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA V PRAXI

  Dne 26. 11. 2019 se uskuteční přednáška z cyklu Pohledy do praxe IV: Sociální pedagogika v praxi. Přednáška se uskuteční od 10.35 hod. v učebně C202, přednášejícím bude student 2. ročníku kombinované formy studia oboru Sociální patologie a prevence - Jakub Weissmann.

 • 19.11.

  DNY RESTORATIVNÍ JUSTICE

  Dne 19. 11. 2019 se v prostorách FVP SU v Opavě uskuteční setkání při příležitosti Dnů restorativní justice 2019.

 • 14.11.

  Co a jakými formami/metodami se chtějí učit senioři

  14. listopadu 2019 v učebně C308 Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo nám. 885/14 od 12.30 do 15.30 hod.

 • 07.11.

  PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA V TEORII I PRAXI II.

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Probační a mediační služba v teorii i praxi II, který se uskuteční dne 7. 11. 2019 od 9:45 hod. v učebně C202.

 • 22.10.

  Proměny rodiny IX "Smrt – součást života"

  Proměny rodiny IX "Smrt – součást života" 22. 10. 2019 se uskuteční IX. ročník konference Proměny rodiny IX, tentokrát s podtitulem Smrt – součást života. Předpokládaná doba zahájení je 9:00 hod., ukončení v 15:30 hod.

 • 15.10.

  Studenti studentům

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na studentský workshop STUDENTI STUDENTŮM k bakalářským pracím studentů prezenčního studia bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence, který se uskuteční dne 15. října 2019 v učebně C204. Přihlašovací formulář: https://forms.gle/GaNEV6uQZcAEq6YS6

 • 19.09.

  Workshopy pro pedagogy mateřských škol na téma "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku"

  V rámci aktuálně realizovaného projektu "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku" (hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.) proběhnou v září dva workshopy pro zapojené mateřské školy Moravskoslezského kraje.

 • 06.09.

  Workshopy pro pedagogy mateřských škol na téma "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku"

  V rámci aktuálně realizovaného projektu "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku" (hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.) proběhnou v září dva workshopy pro zapojené mateřské školy Moravskoslezského kraje.

 • 25.06.

  Dny prevence

  Jedenáctý ročník Ošetřovatelských dnů prevence proběhne 25. a 26. června v Opavě.

 • 02.05.

  Přednáška z cyklu „Pohledy do praxe III“

  ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VĚD pořádá přednášku z cyklu „Pohledy do praxe III“ s názvem OD NAŘÍZENÉ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY K VEŘEJNÉMU OPATROVNÍKOVI, přednáší Bc. Kateřina Gerová, Sírius, příspěvková organizace. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 11:25 hod. v učebně C202.

 • 25.04.

  Prevence rizikového chování na základní škole

  Tematickým zaměřením akce je problematika prevence rizikového chování v prostředí základní školy. Cílem je prostřednictvím pracovníků v pomáhajících profesích zmapovat rizikové chování, se kterým se ve školách učitelé, výchovní poradci a metodici prevence setkávají a současně jaké volí strategie pro jeho eliminaci a prevenci. Směřováno bude také na příklady dobré praxe, ale také na navázání vzájemné odborné spolupráce.

 • 04.04.

  Člověk pod lupou společenských disciplín - SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na přednášku s názvem SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, která se koná dne 4. 4. 2019 od 10:35 hod. v učebně C205.

 • 21.03.

  Člověk pod lupou společenských disciplín - Probační a mediační služba v teorii i praxi

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Probační a mediační služba v teorii i praxi, který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 9:45 hod. v učebně C308.

 • 13.03.

  Pohledy do praxe

  Sanace rodiny v systému sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • 07.03.

  Studenti studentům

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na studentský workshop STUDENTI STUDENTŮM k bakalářským pracím studentů prezenčního studia bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence, který se uskuteční dne 7. března 2019 v učebnách C308, C309 a C310.

 • 13.12.

  Přednáška z cyklu „Pohledy do praxe III“ VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

  Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 v 9.45 hodin, v posluchárně C202. Přednáší Roman Bezunk, vychovatel oddělení ochranné výchovy, Výchovný ústav – Nový Jičín.

 • 11.12.

  PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

  Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vás zve na PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, která je výstupem projektu Objevuj a motivuj. Výstava bude probíhat ve dnech 11. 12. 2018–20. 12. 2018. Vernisáž se koná v úterý 11. 12. 2018 v 15.00 hodin v prostoru před Univerzitní knihovnou SU v Opavě, Bezručovo nám. 14. Projekt Objevuj a motivuj je zaměřený na děti z dětského domova. Cílem bylo inspirovat děti k osobnímu rozvoji, aby našly motivaci na sobě dále pracovat.

 • 22.11.

  Přednáška v rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín" DROGOVÁ PROBLEMATIKA NA OPAVSKU

  V rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín" pořádá Ústav pedagogických a psychologických věd přednášku na téma Drogová problematika na Opavsku. Přednáška se koná ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 9.45 hod., místnost C308. 

 • 21.11.

  Pohledy do praxe III

  Dne 21. 11. 2018 se uskuteční přednáška z cyklu Pohledy do praxe III. Projekt Objevuj a motivuj představí jeho realizátorky Petra Štenclová, DiS. a Jitka Turčínková, pedagožky předškolního klubu ve Vítkově, Centrum inkluze o.p.s., Vítkov. Přednáška se uskuteční od 9.45 hod. v učebně C310.

 • 08.11.

  Přednáška v rámci cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín" PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

  První přednáška v rámci 17. ročníku cyklu "Člověk pod lupou společenských disciplín". Tématem přednášky PhDr. Hany Buršové bude Pěstounská péče na přechodnou dobu.

  Přednáška se uskuteční 8. 11. 2018 od 9.45 hod. v místnosti C205.

 • 12.10.

  Workshop věnovaný problematice suicidality „SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA“

  Workshop věnovaný problematice suicidality „SEBEVRAŽDA SEBEvražda sebeVRAŽDA“: prevence, intervence a péče o pozůstalé, který se bude konat dne 12. 10. 2018 v prostorách Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Spoluorganizátorem tohoto workshopu je Asociace poradců pro pozůstalé.

  Akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

 • 05.10.

  Noc vědců

  Program Noci vědců bude probíhat na Fakultě veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava. Více na: https://www.slu.cz/fvp/cz/aktuality/15/64

Všechny události