Kurz pro zpracování empirických dat v programu SPSS a Eviews

  • hlavní
  • 22.01.2019
Dne 22. ledna 2019 proběhne v 9:00 hod. v učebně č. 203 kurz pro zpracování empirických dat.

Bližší informace

Datum od22.01.2019 09:00
Datum do22.01.2019 15:00
CelodenníNe
Obsahem kurzu je seznámení s pokročilým zpracováním ordinálních a intervalových statistických proměnných pomocí parametrických a neparametrických testů v prostředí SPSS.  Metody redukce dimenze dat v programu SPSS - představení hlavních i pokročilých nástrojů poskytující program SPSS pro vytváření kategoriálních a faktorových analýz. Představení hlavních analytických instrumentů poskytující SPSS pro zjišťování závislosti mezi více proměnnými. Analýza míry rozptylu a míry asociace statistických dat využitím SPSS.
Informace o uživatelském prostředí Eviews. Nepřímý zápis statistických dat do programu Eviews. Komplexní představení analytických nástrojů poskytující Eviews. Regresní analytické instrumenty v programu Eviews a vizualizace výstupů regresní metody nejmenších čtverců v Eviews. Kointegrační analýza dat prostřednictvím Eviews. Vytvoření panelových analýz poskytující program Eviews.  

Další události

Všechny události