Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání

  • hlavni
  • 11.04.2019
Dne 11. dubna 2019 se uskuteční Mezinárodní vědecká a odborná konference.

Bližší informace

Datum od11.04.2019 09:00
Datum do11.04.2019 15:00
CelodenníNe
PROGRAM MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ A VĚDECKÉ KONFERENCE

10.00        Vystoupení dětského pěveckého sboru Domino, ZŠ Ilji Hurníka
10.10 – 10.30        PLÉNUM - ZDRAVICE 

moderace pléna: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.


doc. Ing. PAVEL TULEJA, Ph.D.
rektor
Slezská univerzita v Opavě

prof. PhDr. RUDOLF ŽÁČEK, Dr.
děkan
Fakulty veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

Mgr. et Mgr. MARTA KOLAŘÍKOVÁ, Ph.D.
proděkanka
Fakulty veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

doc. PhDr. et PhDr. MARTIN KALEJA, Ph.D.
Výzkumné centrum pro sociální začleňování
Fakulty veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

11.30 – 12.30 HLAVNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Martina Štěpánková
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Úřad vlády České republiky

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

PhDr. Jana Zapletalová
Národní ústav pro vzdělávání, Praha

Mgr. Anna Brychtová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Bc. Martina Horváthová
Úřad Vlády České republiky, místopředsedkyně Rady Vlády ČR

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Výzkumné centrum pro sociální začleňování
Úřad Vlády ČR, člen Rady Vlády ČR, předseda Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů

12.30 – 13.15 OBČERSTVENÍ

Sekce 1:         KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.,  Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D. 
Katedra preprimární a primární pedagogiky PdF OU

Sekce 2:  SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Ing. Eva Nyklová, Mgr. Lada Červeňáková 
Výzkumné centrum pro sociální začleňování,  Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě

Sekce 3:         SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. 
Centrum empirického výzkumu,  Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě

Sekce 4:         SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ CESTY V REZIDENCIÁLNÍM SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. Renáta Filatova 
Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové, Mezinárodní asociace konceptu Snoezelen-MSE

Sekce 5:         SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY V ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Mgr. Aleš Bína 
Základní umělecká škola, Ostrava; Výzkumné centrum pro sociální začleňování,  Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě)
Mgr. Monika Jarošová 
Základní škola Hurníka, Opava

Sekce 6:         KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Další události

Všechny události