Moderní výzvy lidstva: Genetické inženýrství rostlin: věda kontra iracionalita

  • hlavní
  • 10.12.2019
Je před námi další veřejná přednáška z cyklu Moderní výzvy lidstva. Tentokrát s panem Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

Bližší informace

Datum od10.12.2019 14:00
Datum do10.12.2019 17:00
CelodenníNe

Deset tisíc let rostlinných biotechnologií, evoluce ve zkumavce aneb cesta tam a zase zpátky, rostliny geneticky manipulované a genově editované, coby naděje pro ekozemědělství, přírodu i člověka; rizika toho co umíme, smíme nebo čeho se neodvážíme?

ZDENĚK OPATRNÝ – *1941, český biolog. Vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zde se zabývá zejména buněčnou biologií, patří k zakladatelům rostlinných biotechnologií v ČR. Jeho poznatky a zkušenosti přispěly mimo jiné ke vzniku a rozvoji tzv. rostlinných biotechnologií u nás i ve světě, k jejich uplatnění zejména v ochraně, šlechtění a množení kulturních rostlin „od brambor po růže“.Další události

Všechny události