Studijní a sociální záležitosti

Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě veřejných politik v Opavě

Slezské univerzity v Opavě

platný k 1. 10. 2008 – s komentářem

- doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s dobou platnosti

Kód studijního programu
(STUDPROG)
Název studijního programuKód studijního oboru
(KKOV)
Název studijního oboruStandardní doba studia v akademických rocích
Forma studia 1)
Rozhodnutí MŠMT
čj. ...
Platnost do: ...
B N D FS
B 5341 Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná sestra 3 P, K Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-22712/2016-1
platnost do:
31. 12. 2024
B 6702 Mezinárodní teritoriální studia 6702R017 Středoevropská studia 3 P Rozhodnutí MŠMTčj.: MSMT-14229/2016-1
platnost:
30. 6. 2020
B 6731 Sociální politika a sociální práce 6202R060 Veřejná správa a regionální politika 3 P, K Rozhodnutí MŠMT čj.:
6073/2014
platnost:
31. 10. 2018
B 6731 Sociální politika a sociální práce 6202R082 Veřejná správa a sociální politika 3 P, K Rozhodnutí MŠMT čj.:
MSMT/24473/2014
platnost:
31. 7. 2020
B 7507 Specializace v pedagogice 7502R008 Sociální patologie a prevence 3 P, K

Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-6073/2014
platnost:
31. 5. 2018
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 2019)

B 7507 Specializace v pedagogice 7507R109 Edukační péče o seniory 3 K Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-6931/2016
platnost:
31. 3. 2020
N 6702 Mezinárodní teritoriální studia 6702T017 Středoevropská studia 2 P Rozhodnutí MŠMTčj.: MSMT-14229/2016-1
platnost:
30. 6. 2020
N 6731 Sociální politika a sociální práce 6202T082 Veřejná správa a sociální politika 2 P, K
Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-6931/2016
platnost:
31. 5. 2017
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 2019)
N 6702 Mezinárodní teritoriální studia 6702T042 Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě 2 P Rozhodnutí MŠMT čj.
MSMT-35596/2014
platnost:
1. 11. 2018
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 2019)
P 7107 Historické vědy 7105V085 Moderní dějiny střední Evropy 4 P, K Rozhodnutí MŠMT čj.:
MSMT-6931/2016
platnost:
31. 3. 2024

 

1) P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia;