Studijní a sociální záležitosti

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

 

Den otevřených dveří: 25. 1. 2018, 27.1.2018

 

 

 

Informace k Národním srovnávacím zkouškám

 

Doporučená literatura k přijímací zkoušce

 

Vzorové testy

 

Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).