Studijní a sociální záležitosti

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

 

II. kolo přijímacího řízení pro studijní programy:

B7507 Specializace v pedagogice, studijní obory Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory - bakalářský
B5341 Ošetřovatelství studijní obor Všeobecná sestra - bakalářský
B6731 Sociální politika a sociální práce studijní obor Veřejná správa a sociální politika - bakalářský
N6731 Sociální politika a sociální práce studijní obor Veřejná správa a sociální politika - navazující magisterský

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO 31. 8. 2018!

Příjem přihlášek do doktorského studijního programu P7107 Historické vědy, studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy prodloužen do 31. 8. 2018.


 

 

 

Informace k Národním srovnávacím zkouškám

 

Doporučená literatura k přijímací zkoušce

 

Vzorové testy

 

Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).