Studijní a sociální záležitosti


Kontakt

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 121
E-mail: studium (at) fvp.slu.cz

Úřední hodiny
Studijního oddělení

Pondělí: 9:00 - 11:00; 12:00 - 14:00
Středa: 9:00 - 11:00; 12:00 - 14:00
Pátek: 9:00 - 11:00; 12:00 - 14:00


Fakulta veřejných politik v roce 2016 nabízela celkem sedm studijních oborů, z toho čtyři bakalářské, dva navazující magisterské a jeden doktorský. K 31.10.2016 studovalo na fakultě 1 073 studentů.

Fakulta podporuje nadané a aktivní studenty různými formami. V roce 2014 byla studentům udělena stipendia za výborné studijní výsledky a za umístění ve fakultní soutěži o nejlepší závěrečnou kvalifikační práci. Podporováni byli také studenti, kteří významným způsobem reprezentovali fakultu, propagovali studium pro uchazeče, aktivně se účastnili konferencí, byli zapojeni do vědecko-výzkumných aktivit v rámci studentské grantové soutěže nebo smluvních výzkumů, spolupracovali s pedagogy jako pomocné vědecké síly.