řízená proděkanem pro rozvoj a zahraničí

řízená proděkankou pro studijní a sociální záležitosti

řízená proděkankou pro nelékařské zdravotnické programy, pověřená agendou vědy