I v letošním roce se navzdory koronavirovým omezením konala Fakultní odborná soutěž pro studenty středních škol. Velké finále - tedy obhajoba závěrečných prací – se uskutečnilo 16. 9. 2020 v prostorách fakulty.  
V tematické oblasti „Sociální patologie a prevence a Veřejná správa“ rozhodla komise s předsedkyní Doc. PhDr. Jitkou Skopalovou, Ph.D. o vítězství práce „Občanské aktivity směřující proti realizaci záměru orgánů veřejné správy“ Kevina Kovácse z Mendelovy střední školy Nový Jičín. Druhou příčku obsadila Ivana Varyšová  („Postoje mladistvých k užívání marihuany“) a třetí pak Dorota Kaštovská („Rasismus v ČR“) – obě studentky Slezského gymnázia Opava. 
U komise pro oblast „Sociální práce a Zdravotnictví“ s předsedkyní Doc. PhDr. Yvettou Vrublovou, Ph.D. zabodovala nejlépe Anna Stejskalová z Mendelova gymnázia Opava s prací „Postoj dnešní společnosti k očkování“. Na druhém místě se umístila Gabriela Wagnerová („Život s antikoncepcí“) taktéž z Mendelova gymnázia a třetí místo si zasloužila studentka Slezského gymnázia Opava Michaela Tomíčková („Asistovaná reprodukce“). 
Odměnou pro tři nejlepší z každé tematické oblasti je prominutí přijímací zkoušky, pokud se budou v následujících třech letech hlásit ke studiu na naši fakultu, všichni finalisté pak také obdrželi dárkové poukazy na nákup elektroniky. 

Všem účastníkům děkujeme za zpracování kvalitních prací a reprezentaci svých škol a vítězům ještě jednou gratulujeme.