Spolupráce s praxí

Referát spolupráce s praxí

Bc. Nikol Maďová
referentka pro vědu a spolupráci s praxí
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 174
E-mail: nikol.madova (at) fvp.slu.cz

kancelář č. 410 (4. patro)

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
proděkanka pro vědu, spolupráci s praxí a informace
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 143
E-mail: yvetta.vrublova (at) fvp.slu.cz