Seznam akreditovaných studijních programů na Fakultě veřejných politik v Opavě

Slezské univerzity v Opavě

platný k 1. 10. 2008 – s komentářem

- doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK) s dobou platnosti

Kód studijního programu
(STUDPROG)
Název studijního programuKód studijního oboru
(KKOV)
Název studijního oboruStandardní doba studia v akademických rocích 
Forma studia 1)
Rozhodnutí MŠMT 
čj. ...
Platnost do: ...
BNDFS
B 5341Ošetřovatelství5341R009Všeobecná sestra3

P, KRozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-22712/2016-1
platnost do: 
31. 12. 2024
B 6702Mezinárodní teritoriální studia6702R017Středoevropská studia3

PRozhodnutí MŠMTčj.: MSMT-14229/2016-1
platnost: 
30. 6. 2020
B 6731Sociální politika a sociální práce6202R060Veřejná správa a regionální politika3

P, KRozhodnutí MŠMT čj.: 
6073/2014
platnost: 
31. 10. 2018
B 6731Sociální politika a sociální práce6202R082Veřejná správa a sociální politika3

P, KRozhodnutí MŠMT čj.: 
MSMT/24473/2014
platnost: 
31. 7. 2020
B 7507Specializace v pedagogice7502R008Sociální patologie a prevence3

P, K

Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-6073/2014
platnost:
31. 5. 2018
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 2019)

B 7507Specializace v pedagogice7507R109Edukační péče o seniory3

KRozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-6931/2016
platnost: 
31. 3. 2020
N 6702Mezinárodní teritoriální studia6702T017Středoevropská studia
2
PRozhodnutí MŠMTčj.: MSMT-14229/2016-1
platnost: 
30. 6. 2020
N 6731Sociální politika a sociální práce6202T082Veřejná správa a sociální politika
2
P, K
Rozhodnutí MŠMT čj.: MSMT-6931/2016
platnost: 
31. 5. 2017
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 2019)
N 6702Mezinárodní teritoriální studia6702T042Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
2
PRozhodnutí MŠMT čj. 
MSMT-35596/2014
platnost: 
1. 11. 2018
automaticky prodlouženo dle novely VŠ zákona (do 2019)
P 7107Historické vědy7105V085Moderní dějiny střední Evropy

4P, KRozhodnutí MŠMT čj.: 
MSMT-6931/2016
platnost: 
31. 3. 2024

1) P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia;