Sdělení k příjímacímu řízení - pro uchazeče se specifickými potřebami

Elektronická přihláška

Katalog předmětů


Doporučená literatura k přijímací zkoušce

Vzorové testy

  • Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici zde.


Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).