II. kolo přijímacího řízení

Ve II. kole přijímacího řízení přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 7. 2019 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy).

Podmínky II. kola přijímacího řízení

Žádost o prominutí přijímací zkoušky


I. kolo přijímacího řízení

Den otevřených dveří: 25. 1. 2019
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3. 2019 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy), do 31. 8. 2019 (doktorský studijní program).


Podmínky přijímacího řízení

Sdělení k příjímacímu řízení - pro uchazeče se specifickými potřebami

Elektronická přihláška

Katalog předmětů


Doporučená literatura k přijímací zkoušce


Vzorové testy

  • Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici zde.


Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).