I. kolo přijímacího řízení

Den otevřených dveří: 14. 2. 2020
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy), do 31. 8. 2020 (doktorský studijní program).

Přijímací řízení pro studijní program DENTÁLNÍ HYGIENA – Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021.

Prodloužení termínu pro podávání přihlášek v rámci I. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.


S ohledem na aktuální vývoj situace kolem epidemie Covid19, v souvislosti s opatřeními Vlády ČR a aktuálním zhoršením epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji akademický senát fakulty na svém zasedání dne 28. 5. 2020 odsouhlasil změnu podmínek přijímacího řízení  pro AR 2020/2021 ve vybraných studijních programech a oborech, která spočívá ve zrušení povinnosti vykonat přijímací zkoušku. Tato úprava je možná dle Zákona č. 188/2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.

Zrušení přijímací zkoušky se týká těchto vybraných studijních programů a oborů:

- bakalářský studijní program Sociální patologie a prevence v prezenční i kombinované formě studia
- bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Veřejná správa a sociální politika v prezenční i kombinované formě studia
- navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Veřejná správa a sociální politika.

Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, budou zápisy ke studiu do těchto studijních programů a oborů probíhat od 29. 6. do 2. 7. 2020.

Přijímací zkouška pro studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia se bude konat dne 30. 6. 2020 v budově fakulty, Bezručovo nám. 885/14, Opava. Pozvánky budou elektronicky rozesílány v průběhu tohoto týdne.Podmínky přijímacího řízení

Sdělení k příjímacímu řízení - pro uchazeče se specifickými potřebami

Elektronická přihláška

Katalog předmětů


Doporučená literatura k přijímací zkoušce


Vzorové testy

  • Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici zde.


Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).