I. kolo přijímacího řízení

Den otevřených dveří: 14. 2. 2020
Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020 (bakalářské a navazující magisterské studijní programy), do 31. 8. 2020 (doktorský studijní program).

Prodloužení termínu pro podávání přihlášek v rámci I. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.


Přijímací zkoušky pro bakalářský studijní obor Všeobecná sestra a bakalářský i navazující magisterský obor Veřejná správa a sociální politika se budou konat v týdnu od 30. 6. do 3.7. 2020.
Písemná přijímací zkouška bude probíhat (pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace) za osobní účasti uchazeče v budově fakulty.
Pozvánka na konkrétní den a hodinu bude rozeslána až po ukončení příjmu všech přihlášek, tedy první týden v červnu, a to pouze elektronicky na e-mail uchazeče uvedený v přihlášce.
Uchazeči studijního programu Sociální patologie a prevence, kteří musí vykonat Testy OSP (Obecných studijních předpokladů) u společnosti SCIO, mohou absolvovat zkoušku  u společnosti SCIO ještě v termínech 23. května, 13. června i 27. června 2020.Podmínky přijímacího řízení

Sdělení k příjímacímu řízení - pro uchazeče se specifickými potřebami

Elektronická přihláška

Katalog předmětů


Doporučená literatura k přijímací zkoušce


Vzorové testy

  • Ukázky přijímacích testů jsou k dispozici zde.


Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením. V případě dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).