Členové centra ve své dosavadní profesní činnosti evidují úspěšnou spolupráci u níže uvedených domácích a zahraničních institucí či subjektů s různým společensky významným působením a dopadem:

I. Školy, školská, preventivní, preventivně-výchovná a resocializační zařízení

 • Pedagogicko-psychologické poradny: Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín
 • Speciálněpedagogická centra: Opava, Ostrava, Karviná, Krnov, Valašské Meziříčí
 • Mateřské školy, Základní školy, Střední školy v rámci Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje
 • Rezidenční zařízení v rámci Moravskoslezského kraje: dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, domovy pro seniory
 • Zapsané spolky a jiné subjekty neziskového sektoru (NNO/NGO) v rámci Moravskoslezského kraje
 • Probační a mediační služba Opava a Ostrava
 • Vězeňská služba ČR

II. Asociace a odborné společnosti:

 • Asociace vysokoškolských poradců
 • Asociace speciálních pedagogů
 • Česká pedagogická společnost
 • Asociace pedagogického výzkumu
 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
 • International Snoezelen Association, Dánsko

III. Orgány s veřejně správní agendou

IV. Domácí akademická obec:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Vysoká škola baňská – Technická univerzita v Ostravě

V. Zahraniční akademická obec

 • Německo, Free University of Berlin
 • Austrálie, Griffith University,  School of Education and Professional Studies
 • Polsko, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych
 • Polsko, Pedagogium Wysza Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie
 • Polsko, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych
 • Polsko, Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • Polsko, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Polsko, Uniwersytet Opolski, Wydzial Nauk Spolecznych
 • Polsko, Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 • Polsko, Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu
 • Slovensko, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
 • Slovensko, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
 • Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
 • Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
 • Slovensko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied
 • Slovensko, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva