Kontakt na pracoviště


Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

 Bezručovovo nám. 885/14


                    
Vedoucí centra   
         
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz

Research Centre for Social Inclusion

Faculty of Public Policies

Silesian University in Opava

 Bezrucovo nam. 885/14Head of the centre

Assoc. Prof. Dr. Martin Kaleja, Ph.D.

e-mail: martin.kaleja@fvp.slu.cz

                   Asistentka centraBc. Zlatuše Krpcová

                                               kancelář:  5. NP, dv. č. C514

                                                e-mail:  zlatuse.krpcova@fvp.slu.cz

úřední hodiny: pondělí až pátek v čase 7:00 - 15:30 hod.

                                                telefon:  +420 702 255 550 /+420 553 684 170